Grāmatvedības metodika:
Nolikums: “Datu aizsardzības regulas piemērošana uzņēmuma grāmatvedībā”

Komplekta autors – Jadviga Neilande, sertificēta nodokļu konsultante, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedrs, lektore, auditore, grāmatvede un juriste.

 

METODIKAS SATURS:

I. NOLIKUMI:

1. Vispārējie datu aizsardzības noteikumi.

2.  Personas datu apstrāde uzņēmumā.

3.  Grāmatvedības dokumentu uzglabāšana un iznīcināšana.

4.  Grāmatvedības informācijas datorsistēmu drošība.

II. PIELIKUMI

1. Darbinieku piekrišana datu apstrādei;

2. Jebkuras fiziskās personas piekrišana datu apstrādei;

3. Atruna interneta vietnē, mājas lapā;

4. Atbilde uz datu subjekta vēstuli;

5. Pilnvara;

6. Datu aizsardzība līgumos;

7. Fiziskās personas informācijas pieprasījums uzņēmumam par personas datiem;

8. Līguma paraugs ar personas datu operatoru;

9. Pieprasījums datu labošanai vai dzēšanai;

10. Darba līgums;

11. Autoratlīdzības līgums;

12. Uzņēmumu līgums;

13. Darba kārtības noteikumi,

14. Koplīgums.

Подать заявку

Имя, фамилия (обязательно)

Адрес Вашей эл. почты (обязательно)

Ваш телефон (обязательно)

Какой методический комплект вы выбираете? (обязательно)

Как Вы о нас узнали?

Ваши реквизиты для выставления счета

Вопрос или другая информация

Если я заполню форму заявки как физическое лицо, я согласен, что мои данные будут обработаны в соответствии с SIA “Biznesa Konsaltinga Grupa”
Политикой конфеденциальности данных клиента