Cien. grāmatvedi!

SIA “Biznesa Konsaltinga Grupa” ielūdz Jūs uz praktisko semināru:

“Līgumsaistību pareiza atspoguļošana grāmatvedībā: darba līgums, uzņēmumu līgums, autoratlīdzības, pašnodarbinātas personas”

kas notiks 11.07.2018. Rīgā, Skolas ielā 11, plkst. 13:00-17:00

Semināru vadīs Jadviga Neilande, sertificēta nodokļu konsultante, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedrs, lektore, auditore, grāmatvede un juriste.

Izveidojusi SIA „T&D ADVANCE” un ir tās valdes priekšsēdētāja. Viņas padomi un ieteikumi, kas balstās ne tikai uz plašām teorētiskām zināšanām, bet arī praktisku pieredzi, regulāri tiek publicēti vadošajos Latvijas preses izdevumos.

Strādājusi Valsts ieņēmumu dienestā (VID), kur nodokļu maksātājiem veikusi auditus, tematiskās pārbaudes, sniegusi konsultācijas un vadījusi seminārus kā arī piedalījusies darba grupās Ministru kabineta noteikumu izstrādē un VID nodokļu un grāmatvedības metodisko norādījumu sagatavošanā.

Saturs

I. Darba līguma noslēgšanas ieteikumi:

 1. Darba likumdošanas pamatprasības;
 2. Darba tiesisko attiecību noformēšanas dokumenti;
 3. Darba tiesisko attiecību nodibināšana;
 4. Dokumentu saraksts par pieņemšanu darbā;
 5. Darbiniekiem noteiktais pārbaudes laiks;
 6. Darba vieta: stacionāra vai mobila;
 7. Darba līguma izbeigšana;
 8. Darbinieka atbrīvošana slimības gadījumā;
 9. Ārzemnieku nodarbināšana.

II. Pareiza darba laika uzskaite un to organizācija grāmatvedībā:

 1. Normālais darba laiks; nepilnais darba laiks; virsstundu, nakts, maiņu darbs;  summētā darba laika uzskaite; darbs svētku dienās;
 2. Virsstundu darbu aizstāšana ar apmaksātu atpūtu;
 3. Stundas likmes aprēķināšana, ja darbiniekam ir noteikta mēnešalga;
 4. Gadījumi, kad darbinieka pārtraukums ieskaitāms darba laikā;
 5. Kompensācija par neizmantoto papildatvaļinājumu, darba tiesiskās attiecību pārtraukšanas gadījumā.

III. Vidējās izpeļņas aprēķins (praktiskie piemēri un skaidrojumi):

 1. Stundas vidējā izpeļņa;
 2. Dienas vidējā izpeļņa;
 3. Mēneša vidējā izpeļņa;
 4. Vidējas izpeļņas aprēķināšana, ja ir summētais un nepilns darba laiks.

IV. Ikgadējā un papildu atvaļinājuma piešķiršanas un aprēķināšanas kārtība:

 1. Ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanas vispārējie noteikumi;
 2. Atvaļinājuma naudas aprēķināšana;
 3. Mācību atvaļinājums;
 4. Svētku dienas atvaļinājuma naudas aprēķinā.

V. Nodokļu aprēķināšana uzņēmuma līgumiem,  autoratlīdzībām un pašnodarbinātām personām:

 1. VSAOI piemērošanas kārtība uzņēmuma līgumiem;
 2. IIN aprēķināšanas kārtība piemēros uzņēmuma  līgumiem, kad persona ir un nav reģistrēta VID, kā saimnieciskās darbības veicēja;
 3. VSAOI piemērošanas kārtība piemēros uzņēmuma līgumiem, autoratlīdzībām un pašnodarbinātām personām.
 4. Nodokļu aprēķināšanas piemēri autoratlīdzībām un pašnodarbinātām personām.

VI. Atbildes uz jautājumiem.

Подать заявку

Имя, фамилия участника (указать обязательно)

Пожалуйста, укажите семинар, который вы хотели бы посетить?

Ваш э-майл (указать обязательно)

Ваш номер телефона (обязательно)

Ваши реквизиты для выставления счета

Как Вы о нас узнали?

Вопрос к лектору семинара или другая информация

Если я заполню форму заявки как физическое лицо, я согласен, что мои данные будут обработаны в соответствии с SIA “Biznesa Konsaltinga Grupa”
Политикой конфеденциальности данных клиента