Cien. grāmatvedi!

SIA “Biznesa Konsaltinga Grupa” ielūdz Jūs uz praktisko semināru:

“Darba ienākumu aprēķinu pareizības pārbaude,

saskaņā ar nodokļu reformas prasībām”

kas notiks 17.07.2018. Rīgā, Skolas ielā 11, no plkst. 13.00. līdz plkst. 17:00.

Semināru vadīs Ilze Birzniecesertificēta nodokļu konsultante, Mg. oec., SIA “Konsultācijas un Audits” valdes locekle, Eiropas nodokļu konsultantu asociācijas (CEF) deputāte, Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas (LRGA) biedrs.

Strādājusi Valsts ieņēmumu dienestā (VID) par konsultāciju daļas galveno nodokļu inspektori. Tagad, pielietojot savas plašās zināšanas jurisprudencē, grāmatvedībā un nodokļu tiesībās, sniedz klientiem ārpakalpojumus grāmatvedībā, pārstāv klientu intereses VID un citās valsts institūcijās.

Liela pieredze nodokļu normatīvo aktu izskaidrošanā, piemērošanā, nodokļu plānošanā un optimizācijā.


SATURS

I. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis:

1.Nodokļa likmju izmaiņas:

– progresīvās nodokļa likmes piemērošana

– atšķirīgas nodokļu likmes dažādu veidu ieņēmumiem

2. Neapliekamie ienākumi

3. Diferencētais neapliekamais minimums un neapliekamais minimums pensijām:

– gada diferencētais neapliekamais minimums

– VID prognozētais mēneša neapliekamais minimums

– pensiju neapliekamais minimums

– IIN atvieglojumi par apgādājamiem

4. Attaisnotie izdevumi

– attaisnotie izdevumi par ārstniecības pakalpojumiem un izglītības izdevumiem

– iemaksas privātajos pensiju kontos un uzkrājošā dzīvības apdrošināšana

– autoru izdevumi

5. Apliekamā ienākuma noteikšana algota darba ienākumam u.c. ienākumiem

II. Saimnieciskās darbības veicēji:

1. Izdevumu ierobežotā piemērošana

2. Pamatlīdzekļu nolietojums

3. Avansa maksājumi

4. Izmaiņas patentmaksas maksātājiem

5. Deklarāciju iesniegšanas kārtība, u.c.

III. Valsts sociāla apdrošināšana

1. Sociālo iemaksu likmju piemērošana

2. Veselības apdrošināšana

3. VSAOI no autoratlīdzībām

4. VSAOI pašnodarbinātām personām

IV. Atbildes uz jautājumiem.

Подать заявку

Имя, фамилия участника (указать обязательно)

Пожалуйста, укажите семинар, который вы хотели бы посетить?

Ваш э-майл (указать обязательно)

Ваш номер телефона (обязательно)

Ваши реквизиты для выставления счета

Как Вы о нас узнали?

Вопрос к лектору семинара или другая информация

Если я заполню форму заявки как физическое лицо, я согласен, что мои данные будут обработаны в соответствии с SIA “Biznesa Konsaltinga Grupa”
Политикой конфеденциальности данных клиента