Semināru vadīs Jadviga Neilande, sertificēta nodokļu konsultante, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedrs, lektore, auditore, grāmatvede un juriste.

Izveidojusi SIA „T&D ADVANCE” un ir tās valdes priekšsēdētāja. Viņas padomi un ieteikumi, kas balstās ne tikai uz plašām teorētiskām zināšanām, bet arī praktisku pieredzi, regulāri tiek publicēti vadošajos Latvijas preses izdevumos.

Strādājusi Valsts ieņēmumu dienestā (VID), kur nodokļu maksātājiem veikusi auditus, tematiskās pārbaudes, sniegusi konsultācijas un vadījusi seminārus kā arī piedalījusies darba grupās Ministru kabineta noteikumu izstrādē un VID nodokļu un grāmatvedības metodisko norādījumu sagatavošanā.

Saturs

 1. ES regula par personas datiem, kas stāsies spēkā ar 25.05.2018. un to ietekmē uz uzņēmuma darbību.
 2. Personas datu aizsardzības jēdziens un terminoloģija.
 3. Personas datu apstrādes tiesiskie pamati un ar to saistītie jautājumi. Piemērojamais speciālais likums. Personas datu apstrādes reģistrācija.
 4. Personas datu apstrādes principi.
 5. Sensitīvo personas datu apstrādes tiesiskie pamati un ar to saistītie jautājumi.
 6. Amatpersonu tiesības saņemt personas datus.
 7. Informācijas drošības pamatprincipi, risku analīze, drošības pārvaldība, tehniskie līdzekļi.
 8. Datu subjekta tiesības.
 9. Personas datu nodošana.
 10. Personas datu glabāšana.
 11. Personas datu aizsardzība un Informācijas atklātības likums.
 12. Datu aizsardzība elektronisko sakaru nozarē. Komerciālu paziņojumu izsūtīšanas kārtība un atbildība.
 13. Personas datu aizsardzības speciālista funkcijas un pienākumi.
 14. Dokumentu formas / veidlapas, kādiem jābūt uzņēmumā sakarā ar datu aizsardzību.
 15. Izplatītākie datu aizsardzības pārkāpumi
 16. Atbildība par pārkāpumiem personas datu aizsardzības jomā.
 17. Atbildes uz jautājumiem.     

Подать заявку на видео-семинар

Имя, фамилия участника (указать обязательно)

Ваша электронная почта (указать обязательно)

Ваш телефон (указать обязательно)

Какой видео семинар заказываете?

Как Вы о нас узнали?

Ваши реквизиты для выставления счета

Другая информация

Если я заполню форму заявки как физическое лицо, я согласен, что мои данные будут обработаны в соответствии с SIA “Biznesa Konsaltinga Grupa”
Политикой конфеденциальности данных клиента