Semināru vadīs  Ņina Podvinska, sertificēta nodokļu konsultante, Latvijas nodokļu konsultantu asociācijas valdes locekle, PricewaterhouseCoopers SIA projektu vadītāja.

Galvenā kompetence ir nodokļu projekti, konsultācijas attiecībā uz PVN piemērošanu un klientu pārstāvība nodokļu tiesvedības procesos.

SATURS

  1. Ar nodokli apliekamās vērtības noteikšana un ar to saistīti riski
  2. PVN piemērošana lietota nekustamā īpašuma, kuru iegādājoties atskaitīts priekšnodoklis, piegādei
  3. PVN piemērošana lietota nekustamā īpašuma piegādēm, izmantojot īpašo kārtību
  4. PVN piemērošana, pārdodot nekustamo īpašumu parādnieka vārdā
  5. Priekšnodokļa atskaitīšana un ar to saistīti riski
  6. Korekciju veikšana darījumos ar nekustamo īpašumu
  7. PVN piemērošana, pārdodot biznesu ar nekustamo īpašumu vai veicot tā ieguldījumu cita uzņēmuma pamatkapitālā
  8. PVN piemērošana ar nekustamo īpašumu saistītiem pakalpojumiem, tostarp,

– pakalpojumu klasifikācija saistītajos un nesaistītajos ar nekustamo īpašumu, ņemot vērā ES Padomes Regulu 282/2011;

– pakalpojumu sniegšanas vietas noteikšana, saistības maksāt nodokli un pakalpojumu deklarēšana;

– apgrieztās PVN maksāšanas kārtības piemērošana būvniecības pakalpojumiem;

– dzīvojamo māju apsaimniekošanas pakalpojumi.

      9. Atbildes uz klausītāju jautājumiem

Подать заявку на видео-семинар

Имя, фамилия участника (указать обязательно)

Ваша электронная почта (указать обязательно)

Ваш телефон (указать обязательно)

Какой видео семинар заказываете?

Как Вы о нас узнали?

Ваши реквизиты для выставления счета

Другая информация

Если я заполню форму заявки как физическое лицо, я согласен, что мои данные будут обработаны в соответствии с SIA “Biznesa Konsaltinga Grupa”
Политикой конфеденциальности данных клиента