Informācija par tuvākajiem semināriem

TIEŠSAISTES KONFERENCE “BIZNESA reSTARTS 2020”: uzzini turpmāko attīstības modeli savam biznesam

PVN tiešsaistes konsultācija, eksperte: Ņina Podvinska (LNKA valdes locekle, sertificēta nodokļu konsultante)

Norise tiešsaistē: 18.06.2020. (14:00-17:30) + katram dalībniekam tiks izsūtīts konsultācijas video ieraksts

Vebinārs “Darba laika organizēšanas mūsdienu tendences Darba likuma kontekstā: darbs uzņēmumā, attālinātais darbs; papildus darbi; darba laika pārvaldība”lektore Eva Selga

Norise tiešsaistē: 17.06.2020. (14:00-16:00) + katram dalībniekam tiks izsūtīts vebināra video ieraksts

Vebinārs “VID aktuālas prasības par skaidras naudas darījumiem: avansa norēķini, kases dokumenti, EKA, POS, kvītis”, lektore – Jadviga Neilande

Norise tiešsaistē: 16.06.2020. (14:00-15:30) + katram dalībniekam tiks izsūtīts vebināra video ieraksts

Vebinārs “NILL TPFN likuma 01.07.2020. grozījumi: svarīgais, kas jāzina likuma subjektiem. Iekšējās kontroles sistēmas grozījumi. VID NILL TPFN  pārbaudes aktualitātes”, lektore  Jadviga Neilande

Norise tiešsaistē: 09.06.2020. (14:00-16:00) + katram dalībniekam tiks izsūtīts vebināra video ieraksts

Vebinārs “Aktualitātes VID darba dēvēju un darbinieku pārbaudēs: kā samazināt nodokļu uzrēķinu risku grāmatvedībā”, lektore – Jadviga Neilande

Vebinārs  “PVN piemērošana ārkārtas situācijas laikā: VID atbalsts, preču piegādes iekšzemē un ES teritorijā, elektroniski pakalpojumi, attaisnojuma dokumentu noformēšana un atspoguļošana PVN deklarācijā”lektore Ņina Podvinska

Vebinārs Dīkstāves, bezalgas un citu atvaļinājumu piešķiršanas problēmjautājumi, saistībā ar COVID-19”, lektore – Karīna Platā

Vebinārs ”Uzņēmumu izdevumu pārplānošana, lai ietaupītu uz VSAOI, IIN, UIN nodokļu maksājumiem”, lektore Jadviga Neilande

Vebinārs “Ar nodokļiem neapliekamas kompensāciju izmaksas uzņēmuma darbiniekiem ārkārtas situācijas laikā”, lektoreJadviga Neilande

Vebinārs “Debitoru parādu atgūšana ārkārtējas situācijas laikā. UIN, PVN atmaksas iespējas no bezcerīgiem un šaubīgiem debitoriem”lektore – Jadviga Neilande

Vebinārs “Kā pareizi rīkoties darba devējam un grāmatvedim saistībā ar darbinieku atlaišanu, dīkstāvēm, atvaļinājumiem, kompensācijām, darba spēka izmaksu samazināšanos”lektore – Jadviga Neilande

Vebinārs “Iespējamie risinājumi uzņēmuma darbības turpināšanai ārkārtas situācijas laikā: parādsaistību atlikšana, valsts atbalsts, likvidācijalektore  Jadviga Neilande

Seminārs Praktiskie aspekti darba tiesisko attiecību izbeigšanālektore Karīna Platā 

 NODOKĻI

 GRĀMATVEDĪBA

 GADA PĀRSKATI

 TIESVEDĪBĀ

Jautājiet mums par semināra norises datumiem pa tālruni:

+ 371 25649569

vai rakstiet mums uz e-pastu: info@bkgrupa.lv

Būt par BKG Grāmatvežu semināru kluba biedru ir izdevīgi!

Iepazīties par pievienošanos BKG Grāmatvežu kluba biedru lokam var sadaļā

BKG Grāmatvežu semināru klubs

Pieteikties semināram

Dalībnieka vārds, uzvārds (obligāts)

Lūdzu noradiet semināru, kuru vēlēties apmeklēt?

Jūsu e-pasts (obligāts)

Jūsu tālrunis (obligāts)

Kā jūs par mums uzzinājāt?

Jūsu rekvizīti rēķina piestādīšanai

Jautājums semināra lektorei vai cita informācija

Ja pieteikuma formu aizpildu kā fiziskā persona, piekrītu manu datu apstrādei, saskaņā ar SIA “Biznesa Konsaltinga Grupa”
Klientu datu privātuma politiku