Cien. grāmatvedi!

SIA “Biznesa Konsaltinga Grupa” ielūdz Jūs uz praktisko semināru:


“2016. Gada pārskata sastādīšanas problēmjautājumu risinājumi par:

pamatlīdzekļu, krājumu, šaubīgo debitoru, uzkrājumu, aizdevumu uzskaiti”

kas notiks 28.02.2017. Rīgā, Skolas ielā 11, no plkst. 13.30. līdz plkst. 17:30.

Semināru vadīs sertificēta nodokļu konsultante Jadviga Neilande, lektore ar ilggadēju pieredzi nodokļu likumdošanas jautājumos.

SEMINĀRA SATURS

I. 2016. Gada pārskata pielikumi:

1. Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma pamatprasības attiecībā uz Pielikumu saturu.

2. Pielikumu veidošanas praktisks piemērs.

3. Pielikumu aizpildīšana un pievienošana VID EDSā.

 

II. Pamatlīdzekļi:

1. Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma pamatprasības pamatlīdzekļu uzskaitē.

2. Izmaiņas pamatlīdzekļu uzskaitē ar praktiskiem piemēriem:

2.1. Sākotnējā atzīšana: iegāde, izveidošana, sākotnējās vērtības noteikšana, dāvinājumi, maiņas darījumi,  pārklasifikācija;

2.2. Nolietojums: aprēķina uzsākšanas brīdis, nolietojuma izmaiņas, likvidācijas vērtība. Grāmatvedības analītisko uzskaites reģistru aizpildīšanas kārtība;

2.3. Vērtības izmaiņas: pieaugums, samazinājums, amortizētās aizstāšanas izmaksas, grāmatošanas kārtība;

2.4. Pamatlīdzekļu atzīšanas pārtraukšana: pārdošana, izslēgšana sakarā ar izmantošanas pārtraukšanu, pārklasifikācija;

2.5. Pārvērtēšanas rezerve un tās ietekme uz pamatlīdzekļu nolietojumu;

2.6. Pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšana un uzskaite finanšu un nodokļu grāmatvedībā;

2.7. Informācijas atklāšana 2016.gada pārskata pielikumā: izmaiņas un jaunumi.

3. Uzņēmumu ienākuma nodokļa normu piemērošana attiecībā uz pamatlīdzekļiem un datu atspoguļošana 2016.gada UIN deklarācijā:

3.1. Kategoriju kartes sastādīšanas principi;

3.2. Pamatlīdzekļu kategorijas negatīvas atlikušās vērtības ietekme uz nodokļu aprēķinu, praktiskie piemēri;

3.3. Saistīto personu darījumi, praktiskie piemēri;

3.4. Kapitālo ieguldījumu un uzlabojumu atzīšana;

3.5. Amortizēto aizstāšanas izmaksu aprēķins.

 

III. Krājumi:

1. Krājumu izmaksu noteikšana: iegādes izmaksas un ražošanas pašizmaksa;

2. Krājumu nocenošana: datu atspoguļošana finanšu grāmatvedībā un 2016.gada UIN deklarācijā, ietekme uz PVN;

3. Krājumu norakstīšana: datu atspoguļošana finanšu grāmatvedībā un 2016.gada UIN deklarācijā, ietekme uz PVN;

4. Informācijas atklāšana 2016.gada pārskata pielikumā: izmaiņas un jaunumi, praktiskie piemēri.

 

IV. Šaubīgie debitori:

1. Šaubīgo debitoru noteikšana: pazīmes, nepieciešamo attaisnojumu dokumentu apkopojums;

2. Šaubīgo debitoru norakstīšana: datu atspoguļošana finanšu grāmatvedībā un UIN deklarācijā, ietekme uz PVN;

3. Informācijas atklāšana 2016.gada pārskata pielikumā: izmaiņas un jaunumi, praktiskie piemēri.

 

V. Uzkrājumi

1. Uzkrājumu veidi: atvaļinājumi, nodokļi, šaubīgie debitori u.c.;

2. Uzkrājumu veidošanas metodes un to atspoguļošana uzņēmuma grāmatvedības politikā; 

3. Uzkrājumu norakstīšana: datu atspoguļošana finanšu grāmatvedībā un UIN deklarācijā,

4. Informācijas atklāšana 2016.gada pārskata pielikumā: izmaiņas un jaunumi, praktiskie piemēri.

 

VI. Aizdevumi

1. Saņemtie aizdevumi no saistītām pusēm (uzņēmuma īpašnieki, valde): aizdevumu atspoguļošana finanšu grāmatvedībā; aizdevumu norakstīšanas risinājumi un nodokļu sekas;

2. Izsniegtie aizdevumi saistītām pusēm (firmas dalībnieki): aizdevumu atspoguļošana finanšu grāmatvedībā; aizdevumu norakstīšanas risinājumi un nodokļu sekas;

3. Informācijas atklāšana 2016.gada pārskata pielikumā: izmaiņas un jaunumi, praktiskie piemēri.

 

Pieteikties semināram

Dalībnieka vārds, uzvārds (obligāts)

Jūsu e-pasts (obligāts)

Jūsu tālrunis (obligāts)

Kā jūs par mums uzzinājāt?

Jūsu rekvizīti rēķina piestādīšanai

Jautājums semināra lektorei vai cita informācija

Ja pieteikuma formu aizpildu kā fiziskā persona, piekrītu manu datu apstrādei, saskaņā ar SIA “Biznesa Konsaltinga Grupa”
Klientu datu privātuma politiku