Cien. grāmatvedi!

SIA «Biznesa Konsaltinga Grupa» ielūdz Jūs uz praktisko semināru:

“2018. gada Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma

praktiskā pielietošana grāmatvedībā”

kas notiks 18.10.2017. Rīgā, Skolas ielā 11, plkst. 13:00-17:00

Semināru vadīs Jadviga Neilande, sertificēta nodokļu konsultante, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedrs, lektore, auditore, grāmatvede un juriste.

Izveidojusi SIA „T&D ADVANCE” un ir tās valdes priekšsēdētāja. Viņas padomi un ieteikumi, kas balstās ne tikai uz plašām teorētiskām zināšanām, bet arī praktisku pieredzi, regulāri tiek publicēti vadošajos Latvijas preses izdevumos.

Strādājusi Valsts ieņēmumu dienestā (VID), kur nodokļu maksātājiem veikusi auditus, tematiskās pārbaudes, sniegusi konsultācijas un vadījusi seminārus kā arī piedalījusies darba grupās Ministru kabineta noteikumu izstrādē un VID nodokļu un grāmatvedības metodisko norādījumu sagatavošanā.

Saturs

I. 2018.gada UIN modeļa pamatprincipi:

1. UIN piemērošanas princips: uzņēmuma naudas plūsma vai pamatojoties uz dokumentiem;
2. UIN likme: 20%, 25%;
3. Jaunais veids – UIN ikmēneša deklarācija;
4. Gada pēdējā mēneša deklarācija, tās precizēšana.

II. 2017.gada beigās veicamie darbi attiecībā uz UIN:

1. Šaubīgie debitori, UIN likuma izmaiņas;
2. Procentu atskaitīšanas normas;
3. Transferta cenas attiecībā uz jauno UIN modelī;
4. UIN ieturējuma objekti, darījumi ar nerezidentiem.

III. Jauna izpratne par izmaksām nesaistītām ar saimniecisko darbību:
1. Jauni kritēriji reprezentācijas izdevumu atskaitīšanai;
2. Darbinieku saliedēšanas pasākumi;
3. Soda nauda;
4. Ziedojumi;
5. Citas izmaksas, kas neattiecās uz uzņēmuma saimniecisko darbību.IV. UIN aprēķins par 2017.gadu:
1. 2017.gada veicamo darbu saraksts UIN aprēķināšanai;
2. 2017.gada atlikumu ietekme uz turpmāko uzņēmuma darbību;
3. UIN likuma pārejas noteikumu piemērošana;
4. Starpperiodu pārskati, ja uzņēmuma finanšu gads nesakrīt ar kalendāro gadu;
5. Atliktā nodokļa posteņu inventarizācija un norakstīšana.

V. Dividendes, aizdevumi un darījumi ar saistītām pusēm:
1. Ar nodokli apliekamās bāzes palielināšana par nosacītām dividendēm.
2. Peļņas aplikšana ar nodokli, kas saņemta no ārvalstu saistītām pusēm;
3. Saistīto pušu aizdevumu aplikšana ar nodokli;
4. Ierobežojumi kapitāldaļu pārdošanas darījumiem.VI. Atbildes uz jautājumiem

Pieteikties semināram

Dalībnieka vārds, uzvārds (obligāts)

Jūsu e-pasts (obligāts)

Jūsu tālrunis (obligāts)

Kā jūs par mums uzzinājāt?

Jūsu rekvizīti rēķina piestādīšanai

Jautājums semināra lektorei vai cita informācija

Ja pieteikuma formu aizpildu kā fiziskā persona, piekrītu manu datu apstrādei, saskaņā ar SIA “Biznesa Konsaltinga Grupa”
Klientu datu privātuma politiku