Cien. grāmatvedi!

SIA “Biznesa Konsaltinga Grupa” ielūdz Jūs uz praktisko semināru:

“Ikdienas grāmatvedības uzskaites kārtošana saskaņā ar jaunām

Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma prasībām”,

kas notiks 14.09.2016. Rīgā, Skolas ielā 11, no plkst. 13.30. līdz plkst. 17:30.

Semināru vadīs sertificēta nodokļu konsultante Jadviga Neilande, lektore ar

ilggadēju pieredzi nodokļu likumdošanas jautājumos.

Seminārā tiks izskatīti problēmjautājumi saistībā ar Gada pārskatu

un konsolidēto gada pārskatu likuma normu piemērošanu, kārtojot

ikdienas uzņēmuma grāmatvedības uzskaiti. 

SEMINĀRA BONUSS:

PIRMS SEMINĀRA, KATRAM DALĪBNIEKAM IR IESPĒJA RAKSTISKI UZDOD SEV INTERESĒJOŠUS JAUTĀJUMUS LEKTOREI UN
SAŅEMT RAKSTISKAS ATBILDES!

SEMINĀRA SATURS

 

Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums, jauno normu

apkopojums un to piemērošanas kārtībā –

Bilances posteņu jaunie uzskaites un novērtēšanas principi:

– ilgtermiņu ieguldījumi, pamatlīdzekļi;

– krājumu uzskaite

– debitori un kreditori;

– uzkrājumi;

– nākamo periodu izmaksas;

– uzkrātās saistības;

– uzkrātie ieņēmumi;

– nākamo periodu ieņēmumi;

– bilances posteņu novērtēšana, novērtēšanas alternatīvās iespējas;

– praktiskie piemēri;

– atbildība par nepareizas informācijas uzrādīšanu grāmatvedības uzskaitē un gada

pārskatā.

 

Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums, jauno normu

apkopojums un to piemērošanas kārtībā –

Peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņu jaunie uzskaites un novērtēšanas

principi:

– peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņu novērtēšana un uzrādīšana;

– ārkārtas ikdienas un uzņēmuma izdevumu grāmatošana un to pareiza

atspoguļošana peļņas vai zaudējumu aprēķinā;

– iepriekšējo periodu kļūdu labošana – būtiskas un nebūtiskas;

– peļņas sadale;

– aprēķinātās un ārkārtas dividendes;

– nodokļu ietekme uz gada pārskatu;

– peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņu novērtēšana;

– praktiskie piemēri;

– atbildība par nepareizas informācijas uzrādīšanu grāmatvedības uzskaitē un gada

pārskatā.

Semināra darba valoda – latviešu.

Pieteikties semināram

Dalībnieka vārds, uzvārds (obligāts)

Jūsu e-pasts (obligāts)

Jūsu tālrunis (obligāts)

Kā jūs par mums uzzinājāt?

Jūsu rekvizīti rēķina piestādīšanai

Jautājums semināra lektorei vai cita informācija

Ja pieteikuma formu aizpildu kā fiziskā persona, piekrītu manu datu apstrādei, saskaņā ar SIA “Biznesa Konsaltinga Grupa”
Klientu datu privātuma politiku