Cien. grāmatvedi!

SIA “Biznesa Konsaltinga Grupa” ielūdz Jūs uz praktisko semināru:

“Jauni grozījumi PVN likumā ar 01.01.2018.

PVN praktiskā piemērošana, piemēru risināšana”

kas notiks 27.09.2017. Rīgā, Skolas ielā 11, no plkst. 13.00. līdz plkst. 17:00.

Semināru vadīs  Ņina Podvinska, sertificēta nodokļu konsultante, Latvijas nodokļu konsultantu asociācijas valdes locekle, PricewaterhouseCoopers SIA projektu vadītāja

Galvenā kompetence ir nodokļu projekti, konsultācijas attiecībā uz PVN piemērošanu un klientu pārstāvība nodokļu tiesvedības procesos.

SATURS

I. Jauni PVN likuma grozījumi (spēkā ar 01.01.2018.):

– grozījumi PVN maksātāja reģistrācijas slieksnī;

– PVN deklarācijas jaunā aizpildīšanas kārtība no 01.01.2018.;

  PVN īpašais režīms:

  • būvniecības pakalpojumiem un būvizstrādājumu piegādei;
  • mobilo telefonu, planšetdatoru, klēpjdatoru, integrālās shēmas ierīču un spēļu konsoļu piegādēm;
  • metālizstrādājumu piegādei un ar to saistītiem pakalpojumiem;
  • sadzīves elektronisko iekārtu un sadzīves elektriskās aparatūras piegādei.


II. PVN likuma būtiskākas izmaiņas:

– nekustamā īpašuma un būvniecības pakalpojumos;
– priekšnodokļa atskaitīšanas periodā;

– priekšnodokļa korekcijā par zaudētajiem parādiem;

  pārmaksātā PVN atmaksā no valsts budžeta;    

– atbrīvojumos no PVN piemērošanas u.c. izmaiņas.

III. Praktiskās situācijas PVN likuma piemērošanā:

– priekšnodokļa atskaitīšana, tostarp, proporcionālā, un korekcijas (ierobežojumi priekšnodokļa atskaitīšanā par reprezentatīvu kravas furgonu; atskaitīšana par nerealizētajiem projektiem; atskaitīšana un turpmākās korekcijas darījumos ar nekustamiem īpašumiem);

– PVN piemērošana pakalpojumiem iekšzemē un pārrobežu darījumos (ar nekustamo īpašumu saistīti pakalpojumi, reklāmas, marketinga, konsultāciju pakalpojumi u.c.);

– preču piegādes (arī preču eksports) un iegādes ES teritorijā, preču imports īpašajā režīmā u.c.;

– īpašā PVN režīma piemērošana lietotas automašīnas tālākai piegādei;

– ārvalstīs samaksātā PVN atgūšana (termiņš 2017.gada 30.septembris).

IV. Atbildes uz jautājumiem.

Pieteikties semināram

Dalībnieka vārds, uzvārds (obligāts)

Jūsu e-pasts (obligāts)

Jūsu tālrunis (obligāts)

Kā jūs par mums uzzinājāt?

Jūsu rekvizīti rēķina piestādīšanai

Jautājums semināra lektorei vai cita informācija

Ja pieteikuma formu aizpildu kā fiziskā persona, piekrītu manu datu apstrādei, saskaņā ar SIA “Biznesa Konsaltinga Grupa”
Klientu datu privātuma politiku