PIETEIKTIES

Attālināts video seminārs: Viss kas ar 01.07.2017. jāzina grāmatvedim par:

– skaidras naudas darījumiem: avansa norēķini, kases dokumenti,  darījumu ierobežojumi, deklarēšana, atbildība

– darījumiem ar kases aparātiem (EKA): VID aktuālas prasības,  EKA aizvietošanas iespējas, POS darījumu noformēšana, darījumu kvīšu piemērošanas kārtība

I. Skaidras naudas darījumi:

1. Skaidrā naudā veikto darījumu deklarēšanas kārtība ar

    • ar juridisku personu; 
    • fizisku personu, kura veic saimniecisko darbību; 
    • fizisku personu, kura neveic saimniecisko darbību; 
  • individuālo komersantu; 

2. Ierobežojumi, izmantot skaidru naudu mazum- un vairumtirdzniecībā 

3. Darījumi skaidrā naudā ar fiziskajām personāmjauni ierobežojumi: avansa norēķini, algas izmaksas, izmaksas autoriem, pašnodarbinātajiem, pēc uzņēmumu līguma, kompensācijas izdevumi, dividenžu izmaksa skaidrā naudā, savstarpējs ieskaits, bartera darījumi, ziedojumi un dāvinājumi, aizdevumi, kapitalizācija.

4. VID pārbaudēs biežāk konstatēto pārkāpumu apkopojums par darījumiem skaidrā naudā. Tiesu prakse.

5. VID sodi par darījuma pārsnieguma summu virs 7200 euro un par nedeklarētiem darījumiem, kas veikti skaidrā naudā. 

II. Darījumi ar kases aparātiem (EKA):

1. Jaunas prasības kases aparātu lietošanas kārtībā ar 01.07.2017.: 

– kam jāievēro jaunās prasības? 

– hibrīda kases aparāti un kases sistēmas; 

– elektroniskā kontrollente; 

– kā pareizi saglabāt kontroles datus; 

– ko nozīme kriptēšanas kārtība; 

– atbildība par iespējamiem pārkāpumiem. 

2. VID aktuālās prasībās darījumos ar kases aparātiem. 

3. Kādos gadījumos ir obligāti jālieto kases aparāts, kases sistēma, specializētā ierīce vai iekārta? Biežāk pieļauto kļūdu apkopojums. 

4. Kādos gadījumos ir jālieto darījumu kvīti?  Kvīšu un biļešu reģistrēšana un noformēšana, pārskatu iesniegšana

5. Izbraukuma, pasākumu un ielu tirdzniecība: attaisnojumu dokumentu pareiza noformēšana.

6. MK noteikumu Nr.96 „Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība” praktiskā piemērošana.

7. MK noteikumu Nr.95 “Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām” praktiskā piemērošana.

8. Vai ir nepieciešams grāmatvedības uzskaitē saglabāt bankas termināla čekus par norēķiniem ar bankas maksājumu kartēm

9. Vai ir nepieciešams saglabāt bankomāta izsniegtās kvītis par naudas iemaksu?

PIETEIKTIES

Pieteikties video semināram

Dalībnieka vārds, uzvārds (obligāts)

Jūsu e-pasts (obligāts)

Jūsu tālrunis (obligāts)

Kuram video semināram piesakieties?

Kā jūs par mums uzzinājāt?

Jūsu rekvizīti rēķina piestādīšanai

Cita informācija

Ja pieteikuma formu aizpildu kā fiziskā persona, piekrītu manu datu apstrādei, saskaņā ar SIA “Biznesa Konsaltinga Grupa”
Klientu datu privātuma politiku