“Izmaiņas grāmatvedības likumdošanā ar 01.01.2017.: likumu normas un to praktiskais pielietojums grāmatvedībā”

SATURS

1. Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”:

 • darba ņēmēja un darba devēja minimālais pārskata mēneša obligāto iemaksu objekts, tā noteikšana un obligāto iemaksu veikšana (spēkā no 01.01.2017.);
 • citas aktualitātes likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”.

2. Jauni noteikumi par kases aparātu lietošanas kārtību un tehniskajām prasībām: 

 • MK noteikumi Nr. 95 Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām;
 • MK noteikumi Nr.96 “Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība”. 

3. Jauns Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums un MK noteikumi: 

 • jaunās prasības attiecībā uz finanšu informācijas atklāšanu finanšu un konsolidētajā finanšu pārskatā atkarībā no uzņēmuma lieluma: mikrouzņēmums, mazais uzņēmums, vidējais uzņēmums, lielais uzņēmums; 
 • atsevišķu pārskata posteņu jaunie uzskaites un novērtēšanas principi; 
 • grāmatvedības politikas apraksts, jauna norma par gada pārskata parakstīšanu; 
 • jaunā revīzijas un ierobežotās pārbaudes kārtība.

4. Grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”: 

 • minimālais mēneša neapliekamais minimums; 
 • maksimālais gada neapliekamais minimums; 
 • diferencētais neapliekamais minimums; 
 • jauna kārtība par apgādībā esošām personām; 
 • jauna kārtība darbinieku veselības apdrošināšanā;
 • citi aktuāli jautājumi iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanā. 

5. Jauni grozījumi Darba likumā (spēkā no 09.06.2016.)

 • jauns regulējums darbinieku nosūtīšanai veikt darbu Latvijā un ārpus Latvijas; 
 • izmaiņas darba algas aprēķināšanas kārtība 2016./2017.gg.;
 • atbildība par darba samaksas izmaksu. 

6. Jauni grozījumi likumā “Par pievienotās vērtības nodokli” (spēkā no 01.07.2016.): 

 • jauna kārtība dzīvojamo māju pārvaldīšanas pakalpojumu sniegšanā; 
 • jauna kārtība priekšnodokļa atskaitīšanā;
 • jauna nodokļa aprēķināšanas kārtība nepārstrādātu graudaugu un tehnisko kultūru piegādēm;
 • kārtība reģistrācijai VID PVN maksātāju reģistrā un izslēgšanai no reģistra;
 • citi aktuāli jautājumi PVN piemērošanā. 

7. Aktuāli grozījumi “Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā”.