“Transporta uzskaites metodika ar 01.01.2017.: automašīnas uzņēmumā; komandējumi; darba braucieni”

SATURS

I. Automašīnas uzņēmumā:

 1. Autotransporta izmaksu uzskaite vieglajām un kravas automašīnām:
 • īpašumā esošajām automašīnām: remontdarbu izmaksas, iegādes izmaksas;
 • automašīnas noma: patapinājums, darba līgums u.c. līgumi; 
 • automašīnas ekspluatācijas izmaksu pamatojošie dokumenti; 
 • ceļazīmes vai maršruta lapas pareiza noformēšana un uzskaites kārtība; 
 • degvielas norakstīšana un maršruta lapu izmantošanas kārtība uzņēmumā, atkarībā no situācijas: benzīns, gāze, elektrība iegāde un to uzskaite;
 • transportlīdzekļa ekspluatācijas izdevumu, kārtējā un kapitālā remonta uzskaites kārtība.
 1. Jauna kārtība vieglo transportlīdzekļu nodokļa piemērošanā, nodokļa taksācijas periods. 
 1. Transportlīdzekļu nodokļa samaksas kārtība, atbrīvojums no samaksas un maksāšanas kārtības maiņa.
 1. Transportlīdzekļu nodokļa atgriešanas kārtība. 
 1. Kā pareizi noformēt līgumattiecības par personiskā autotransporta

izmantošanu uzņēmuma (iestādes) vajadzībām. 

 1. Kompensācija fiziskai personai par nolietojumu, kas radies, izmantojot uzņēmumā viņa automašīnu. 
 1. Uzņēmuma izdevumi un uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošana uzņēmuma vieglajiem un kravas transportlīdzekļiem. 
 1. Priekšnodokļa atskaitīšana un pievienotās vērtības nodokļa piemērošana uzņēmumu vieglajiem transportlīdzekļiem. 
 1. Reprezentatīvas automašīnas izmantošana uzņēmumā un nodokļi 
 1. Prasības sagatavojot nolikumu par transportlīdzekļu izmantošanu uzņēmumā vai iestādē (nolikums, dokumentu noformēšanas paraugi u.c.).

      II. Komandējumi un darba braucieni: 

Komandējumu un darba braucienu pamatuzskaite:

 1. Komandējums, darba brauciens vai darbinieka nosūtījums – jaunas Darba likuma normas ar 09.06.2016.;
 2. Gadījumi, kad tiek noformēts komandējums un kad darba brauciens; vai drīkst piemērot vienādas normas, ja darbinieki tiek sūtīti komandējumos, darba braucienos vai nosūtīti darbam ārzemēs;
 3. Kuras personas var doties komandējumos un darba braucienos; kad ir nepieciešams vadītāja rīkojums?
 4. Dienas naudas un naktsmītnes izdevumu summas noteikšana (Latvijā, ārzemēs), dienas naudas samazināšanas likumīgās iespējas;
 5. Ierobežojumi dienas naudai komandējumos un darba braucienos (piemēri, dažādu praktisku situāciju skaidrojums);
 6. Gadījumi, kad jāmaksā komandējuma nauda, nosūtot darbinieku strādāt ārvalstīs;
 7. Komandējuma dokumentu noformēšana saskaņā ar likumdošanas prasībām.

Transporta un citi izdevumi komandējuma un darba braucienu laikā:

 1. Sabiedriskais transports, taksometri;
 2. Pieļaujamas transporta izdevumu normas;
 3. Transporta izdevumu atlīdzināšana virs normas;
 4. Citi izdevumi komandējuma un darba braucienu laikā: auto noma, autostāvvieta, telefona sarunas, drēbju tīrīšana, skaistumkopšanas pakalpojumi;
 5. Transporta un citu izdevumu dokumentu noformēšana saskaņā ar likumdošanas prasībām;
 6. Izdevumu grāmatošana, ja nav attaisnojumu dokumentu.

Reprezentācijas izdevumi komandējuma un darba braucienu laikā: 

 1. Dalība konferencēs, semināros, korporatīvajos pasākumos;
 2. Darījuma partneru cienāšana;
 3. Dāvanas partneriem;
 4. Reprezentācijas izdevumu dokumentu noformēšana saskaņā ar likumdošanas prasībām.

      III. Biežāk pieļauto kļūdu apkopojums grāmatvedības uzskaitē

      autotransporta, komandējumu un darba braucienu izdevumu grāmatošanā