“Uzņēmuma attaisnojumu dokumentu noformējumu atbilstība Grāmatvedības un PVN likumiem”

SATURS

I. Uzņēmuma 2016.gada saimniecisko darījumu noformējumu atbilstība PVN likumam un tā pēdējiem grozījumiem:

PVN likuma grozījumi:

1. Jauna kārtība nodokļa piemērošanā mobilo telefonu, datortehnikas un

    integrālās shēmas ierīču piegādēm (stājās spēkā ar 01.04.2016.);

2. Jauna kārtība dzīvojamo māju pārvaldīšanas pakalpojumu sniegšanā (stāsies spēkā 01.07.2016);

3. Jauni ierobežojumi priekšnodokļa atskaitīšanā;

4. Citas aktualitātes PVN piemērošanā 2016.gadā.

PVN piemērošanas kārtība:

1. Pienākums izsniegt nodokļa rēķinu: darījumu uzskaite, darījumu brīdis, darījumu vieta;

2. Nodokļa rēķina izrakstīšanas termiņi;

3. PVN likmes atsauces nodokļa rēķinā;

4. Nodokļa rēķina elektroniskā forma;

5. Nodokļa rēķinu glabāšana;

6. PVN priekšnodokļa atskaitīšanas kārtība darījumu uzskaitē, kad drīkst atskaitīt priekšnodokli:

– ja rēķinu apmaksā pēc pakalpojuma saņemšanas;

– ja samaksa par pakalpojumu tika veikta avansā;

– kad saņemta prece vai kad saņemts avanss;

7. PVN priekšnodokļa korekcija;

8. Īpašais nodokļa piemērošanas režīms būvniecības pakalpojumiem;

9. Aizdevumu izsniegšana un atmaksāšana PVN likuma izpratnē;

10. Pierādījumu nodrošināšana preču iegādes, pakalpojumu saņemšanas darījumos;

11. Darījuma partneru uzticamības pārbaude un darījuma risku  novērtēšana.

PVN likuma normu praktiskā piemērošana:

1. Nodokļu maksātāju klasifikācija nodokļa aprēķina vajadzībām;

2. Darījumi ES teritorijā;

3. Reversa darījumi;

4. Darījuma veikšanas brīdis un to iekļaušana nodokļu deklarācijā; 

5. Konsultatīvie, juridiskie, reklāmas un mārketinga pakalpojumi;

6. Preču – transporta pakalpojumi;

7. Ar nekustamo īpašumu saistītie pakalpojumi;

8. Būvniecības pakalpojumi; 

9. Pakalpojumi namu apsaimniekotājiem;

10. Tūrisma pakalpojumi.

PVN aprēķins attiecībā uz:

– dāvanām;

– zaudētām precēm;

– autotransportu;

– nozagtiem pamatlīdzekļiem.

PVN deklarācijas aizpildīšanas piemērs

Korekcijas atspoguļošana PVN deklarācijā

Pārmaksātā PVN atmaksāšanas kārtība

Biežāk konstatēto kļūdu apkopojums PVN piemērošanas jautājumos 

II. Uzņēmuma 2016.gada saimniecisko darījumu noformējumu atbilstība likumam “Par grāmatvedību”

Darījumu attaisnojuma dokumenti un to grāmatošanas īpatnības:

1. Darījumu attaisnojuma dokumentu noformējums, obligātie rekvizīti;

2. Darījumu attaisnojuma elektronisko dokumentu noformējums, obligātie rekvizīti;

3. Kā rīkoties situācijā, ja attaisnojuma dokumentā nav norādīti visi nepieciešamie rekvizīti? Vai šādu dokumentu drīkst grāmatot? 

4. Kā rīkoties situācijā, ja kā preču pavaddokuments kalpo kases čeks, vai ir kāds summas ierobežojums virs kura ir jānoformē papildu preču pavadzīme? 

5. Vai kases čeks virs 143 eiro der kā nodokļa rēķins, vai jānoformē papildu attaisnojuma dokuments? 

6. Kā rīkoties, ja elektroniski tiek sagatavots rēķins, kurš ir jāsamaksā pirms preču piegādes? Ja rēķinam nav paraksta? Ja rēķina vispār nav?

7. Vai elektroniski saņemtos rēķinus (piemēram, skenētos), jāglabā tikai elektroniski? Vai arī jāizdrukā un jāglabā papīra formā?

8. Vai klients drīkst atteikties pieņemt rēķinu ar elektronisko parakstu vai drošu elektronisko parakstu?

9. Biežāk konstatēto kļūdu apkopojums attaisnojuma dokumentu noformējumā.