Metodika:
“Uzņēmuma debitoru parādu uzskaite. UIN, PVN atmaksas iespējas no bezcerīgiem un šaubīgiem debitoriem.”

Metodikas autore – Jadviga Neilande, sertificēta nodokļu konsultante, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedrs, vairāku grāmatu autore, lektore, auditore, grāmatvede un juriste.

I. Vispārēja informācija
II. Debitoru atspoguļošana gada pārskatā
III. Nedrošie un bezcerīgie debitoru parādi
IV. Inventarizācija
V. Grāmatvedības uzskaite
VI. Avansa maksājumi
VII. Aizdevumu uzskaite
VIII. PVN piemērošana zaudētiem parādiem
IX. Uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošana zaudētiem parādiem:
[1] Debitoru parādi līdz 31.12.2017.
[2] Debitoru parādi, kas radušies no 2018.gada

X. Attaisnojuma dokumenti
XI. Piedziņa
XII. Uzkrājumu, debitoru parādu, uzkrāto ieņēmumu, uzkrāto saistību, iespējamo saistību un iespējamo aktīvu novērtēšanas nosacījumi un metodes:
[1] Uzkrājumi
[2] Debitoru parādi
[3] Uzkrātie ieņēmumi un uzkrātās saistības
[4] Iespējamās saistības un iespējamie aktīvi

Pielikumi:
1. pielikums “Klienta zaudētu parādu analīze PVN”
2. pielikums “Klienta zaudētu parādu analīze UIN”

Dokumentu paraugi:
1. Aizdevuma līgums (ar / bez procentiem, ar / bez galvotāja)
2. Cesijas līgums
3. Galvojuma līgums
4. Savstarpēja ieskaita līgums
5. Izlīgums
6. Preču piegādes līgums
7. Bartera līgums
8. Atgādinājums par maksājuma saistību izpildi
9. Brīdinājums pēc atgādinājuma
10. Pirms tiesas brīdinājums
11. Pieteikums par izpildraksta iesniegšanu
12. Prasības pieteikums tiesai par parāda piedziņu
13. Kreditora prasījums par maksātnespēju
14. Vienošanas par parāda brīvprātīgu samaksu
15. Lēmums par parāda norakstīšanu
16. Piemēri bartera un ieskaita darījumu grāmatošanai

Pieteikties


Vārds, uzvārds (obligāts)

Jūsu e-pasts (obligāts)

Jūsu tālrunis (obligāts)

Kuru metodisko komplektu izvēlaties? (obligāts)

Kā jūs par mums uzzinājāt?

Jūsu rekvizīti rēķina piestādīšanai

Jautājums vai cita informācija

Ja pieteikuma formu aizpildu kā fiziskā persona, piekrītu manu datu apstrādei, saskaņā ar SIA “Biznesa Konsaltinga Grupa”
Klientu datu privātuma politiku