­

Komplekts “VID nodokļu kontrole: uzņēmuma finanšu darījumu sagatavošana tematiskajām pārbaudēm un nodokļu auditiem

– nepieciešamās informācijas un dokumentu paraugu bloks, kas izstrādāts MS Word un MS Excel vidē, kas atbilst VID tematisko pārbaužu un nodokļu auditu prasībām. Komplekts sagatavots un atbilst spēkā esošajai LR likumdošanas bāzei. Komplekts ir izstrādāts USB atmiņas kartes formātā. Visus dokumentus ir iespējams izdrukāt un izmantot kā gatavu instrumentu Jūsu uzņēmuma vajadzībām.

KOMPLEKTA SATURS                                                      

(1) VID tematiskās pārbaudes:

 1. Gadījumi, kad VID izvēlas veikt uzņēmuma tematisko pārbaudi;
 2. VID nodokļu maksātāja aptauja pirms VID tematiskās pārbaudes veikšanas;
 3. Uzņēmuma rīcība VID paziņojuma saņemšanas gadījumā par tematiskās pārbaudes veikšanu;
 4. Valdes locekļa tiesības un pienākumi tematiskas pārbaudes norisē;
 5. Darbinieku tiesības un pienākumi tematiskas pārbaudes norisē, valdes locekļa prombūtnes laikā;
 6. VID tiesības un pienākumi tematiskās pārbaudes norisē;
 7. Pamatjautājumi nodokļu maksātājam VID tematiskās pārbaudes laikā;
 8. Jautājumi uzņēmuma amatpersonai VID tematiskās pārbaudes laikā.

(2) VID tematiskās pārbaudēs biežāk konstatēto pārkāpumu apkopojums (grāmatvedībā, PVN, skaidrā naudā, darba devēji)

 (3) VID nodokļu audits:

 1. Uzņēmuma grāmatvedības dokumentu sagatavošana nodokļu auditam:
 2. Finanšu saimnieciskās darījumu dokumentu sagatavošana nodokļu auditam:
 3. Uzņēmuma izdoto rīkojumu sagatavošana;
 4. Dažādu paskaidrojumu sagatavošana.

(4) VID nodokļu audita rezultātā biežāk konstatēto pārkāpumu apkopojums (IIN, VSAOI, PVN, UIN)

 (5) VID pieņemto lēmumu apstrīdēšanas kārtība

 (6) Tiesu prakse par VID pieņemtajiem lēmumiem

PIELIKUMU SATURS

 1. Nemateriālu ieguldījumu, pamatlīdzekļu un citu aktīvu uzskaites veidlapu komplekts: inventarizācijas akti; ekspluatācijas nodošanas akti; kapitalizācijas akti; norakstīšanas akti.
 2. Debitoru un kreditoru uzskaites veidlapu komplekts: salīdzināšanas akti; ieskaitu līgumi; aizdevuma līgumi; noilguma inventarizācijas akti; parādnieku norakstīšanas akti; rīkojumi.
 3. Uzkrājumu uzskates dokumenti.
 4. Transporta uzskaites dokumenti: ceļazīmes UVTN maksātājiem un nemaksātājiem; līgumi; akti; noteikumu
 5. Reprezentācijas, darbinieku ilgtspējas pasākumu, reklāmas uzskaites dokumenti: ziņojumi, norakstīšanas akti; noteikumu paraugs.
 6. Līgumu un rīkojumu paraugi saimnieciskos jautājumos.
 7. VID uzdoto jautājumu paraugi nodokļu kontrolē.
 8. Paskaidrojumu paraugi VID’am

Pieteikties

Vārds, uzvārds (obligāts)

Jūsu e-pasts (obligāts)

Jūsu tālrunis (obligāts)

Kuru metodisko komplektu izvēlaties? (obligāts)

Kā jūs par mums uzzinājāt?

Jūsu rekvizīti rēķina piestādīšanai

Jautājums vai cita informācija

Ja pieteikuma formu aizpildu kā fiziskā persona, piekrītu manu datu apstrādei, saskaņā ar SIA “Biznesa Konsaltinga Grupa”
Klientu datu privātuma politiku