Informācija par tuvākajiem semināriem

Video seminārs “Dividendēm pielīdzinātas izmaksas, UIN, īpašnieku sociālā apdrošināšana IU, ZS, ZvS”,  lektore Inguna Leibus (darba valoda – latviešu)

Video seminārs “2019. gada nodokļu un grāmatvedības aktualitātes: biedrībām, arodbiedrībām, nevalstiskām, reliģiskām, sabiedriskā labuma organizācijām. Gada pārskata sastādīšana par 2018.gadu.”,  lektore Jadviga Neilande (darba valoda – latviešu)

Video seminārs “2019. gada PVN aktualitātes. Kā sagatavoties likuma izmaiņām, tostarp reversa atcelšanai: būvizstrādājumu un sadzīves tehnikas piegādēm.”,  lektore Ņina Podvinska (darba valoda – latviešu)

Video seminārs “2019. gada nodokļu aktualitātes: pašnodarbinātajiem, IK, ZS īpašniekiem, saimnieciskās darbības veicējiem. Gada deklarācijas sastādīšana par 2018.gadu.”,  lektore Inguna Leibus (darba valoda – latviešu)

Video seminārs “Grāmatveža darba digitalizācija: kā pareizi piemēroties tehniskiem jauninājumiem un saglabāt savu darba vietu”,  lektore Ilze Palmbaha (darba valoda – latviešu)

2018.GADA VIDEO KONFERENCE “FINANŠU VĪZIJA: grāmatvedība, nodokļi, audits”

Video seminārs “Attaisnojumu dokumentu grāmatvedības atbilstības pārbaude UIN, PVN, VSAOI, IIN likumu prasībām. Iespējamo nodokļu risku samazināšana.”,  lektore Jadviga Neilande (darba valoda – latviešu)

Video seminārs “Darba likuma grozījumi 2019.gadam. Obligātais, kas jāzina grāmatvedim”,  lektore Jadviga Neilande (darba valoda – latviešu)

Video seminārs “2018.gada pārskats: posteņu inventarizācija, sastādīšanas procesa problēmjautājumu risinājumi, skaidrojumu sniegšana”,  lektore Sandra Dzerele (darba valoda – latviešu)

Video seminārs “Kā pareizi sagatavot Uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarāciju par 2018.gada decembri”,  lektore Jadviga Neilande (darba valoda – latviešu)

Video seminārs “Grāmatveža rokasgrāmata: PVN piemērošana ikdienas darbā”,  lektore Ņina Podvinska (darba valoda – latviešu)

Video seminārs “Aktuālie problēmjautājumi uzņēmuma transporta uzskaitē: komandējumi; darba braucieni. Kas jauns gaidāms 2019.gadā?”lektore Jadviga Neilande  (darba valoda – latviešu)

Video seminārs “Grāmatveža darba organizācija uzņēmumā: pienākumu izpildes efektivitāte; nodokļu un administratīvi riski un to novēršana; grāmatveža atbildības apmērs”, lektori: Jadviga Neilande, Vigants Lesausks (darba valoda – latviešu)

Video seminārs “VID UIN audits. Uzrēķina samazināšana. Tiesu prakse. VID plāni 2018.gada UIN auditiem.”, lektore Jadviga Neilande (darba valoda – latviešu)

Video seminārs “VID PVN audits. Tiesu prakse. Biežāk pieļauto kļūdu apkopojums PVN darījumos”,  lektore Ņina Podvinska (darba valoda – latviešu)

Video seminārs  “Kā pareizi uzskaitīt reprezentācijas un personāla ilgtspējas pasākumu izdevumus, lektore Jadviga Neilande (darba valoda – latviešu)

Video seminārs “Līgumsaistību pareiza atspoguļošana grāmatvedībā: darba līgums, uzņēmumu līgums, autoratlīdzības, pašnodarbinātas personas”, lektore Jadviga Neilande (darba valoda – latviešu)

Video seminārs “Akcīzes preču aprite un to pareiza uzskaite grāmatvedībā: alkoholiskie dzērieni, tabaka, kafija, parfimērija”, lektore Jadviga Neilande (darba valoda – latviešu)

Video seminārs “Kā pareizi sagatavot Uzņēmumu ienākuma deklarāciju par 2018.gada 1.pusgadu, lektore Jadviga Neilande (darba valoda – latviešu)

Video seminārs “Pašnodarbināto personu grāmatvedība 2018”, lektore Jadviga Neilande (darba valoda – latviešu)

Video seminārs:  “PVN darījumu pareiza atspoguļošana praktiskajā grāmatvedībā”,  lektore Ņina Podvinska (darba valoda – latviešu)

Video seminārs:  PVN risku samazināšana būvniecībā un darījumos ar nekustamo īpašumu, lektore Ņina Podvinska (darba valoda – latviešu)

Video seminārs “Datu aizsardzības regula: viss kas jāzina grāmatvežiem un uzņēmuma vadītājiem, lektore Jadviga Neilande (darba valoda – latviešu)

Video seminārs Transporta uzskaites metodika 2018: automašīnas uzņēmumā; komandējumi; darba braucieni”, lektore Jadviga Neilande (darba valoda – latviešu)

Video seminārs: “Biedrību, arodbiedrību, nevalstisko, reliģisko organizāciju gada pārskats par 2017.gadu: likuma grozījumu piemērošana, sabiedriskais labums; ziedojumi un atlaides”, (lektore Jadviga Neilande, darba valoda – latviešu)

Video seminārs: 2018. gada PVN likuma grozījumi un to praktiskā piemērošana grāmatvedība, lektore Ņina Podvinska (darba valoda – latviešu)

Video seminārs: “2017. un 2018. gada Uzņēmumu ienākuma nodokļa praktiskā pielietošana grāmatvedībā: problēmjautājumu risināšana; nodokļa aprēķināšana; deklarācijas aizpildīšana“, (lektore Jadviga Neilande, darba valoda – latviešu)

Video seminārs: “2017.gada pārskata sastādīšanas procesa galvenie aspekti: skaidrojumu sniegšana, problēmjautājumu risināšana” (lektore: zvērināta revidente Sandra Dzerele, darba valoda – latviešu)

Video seminārs: 2018.gada darba algas, uzņēmumu līgumu, autoratlīdzības un pašnodarbinātas personas ienākuma aprēķināšanas kārtība (lektore Jadviga Neilande, darba valoda – latviešu)

Video seminārs: “Gada pārskata 2017 sastādīšanas problēmjautājumu risinājumi” (lektore: zvērināta revidente Sandra Dzereledarba valoda – latviešu)

Video mācību kurss: “Biedrību pilna cikla grāmatvedības kurss: brīvprātīgais darbs, darba attiecības, komandējumi, ziedojumi, grāmatvedības organizēšana, 2018.gada izmaiņas” (lektore: Jadviga Neilande, darba valoda – latviešu)

Video seminārs: Biedrību darba organizēšana grāmatvedības skatījumā: brīvprātīgais darbs, darba attiecības, komandējumi, ziedojumi, nodokļi, 2018.gada grozījumi (lektore: Jadviga Neilande, darba valoda – latviešu) 

Video seminārs: Biedrību grāmatvedības organizēšana, 2018.gada izmaiņas” (lektore: Jadviga Neilande, darba valoda – latviešu) 

Video seminārs: “2018. gada likumdošanas grozījumu praktiskā pielietošana grāmatvedībā:  darba algas, uzņēmuma līgumi, autoratlīdzības, pašnodarbinātas personas” (lektore Jadviga Neilande, darba valoda – latviešu)

Video seminārs: “2018. gada Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma praktiskā pielietošana grāmatvedībā” (lektore Jadviga Neilande, darba valoda – latviešu)

Video seminārs: Jauni grozījumi PVN likumā ar 01.01.2018. PVN praktiskā piemērošana, piemēru risināšana” (lektore Ņina Podvinska, darba valoda – latviešu)

Video seminārs: “01.07.2017. aktualitātes VID darba devēju un darbinieku pārbaudēs. VSAOI ziņojuma aizpildīšana.” (lektore Jadviga Neilande, darba valoda – latviešu)

Video seminārs: Jauni grozījumi PVN likumā ar 01.06.2017. PVN praktiskā piemērošana, piemēru risināšana” (lektore Ņina Podvinska, darba valoda – latviešu)

Video seminārs: “Viss, kas no 01.07.2017. jāzina grāmatvedim par skaidras naudas darījumiem: avansa norēķini, kases dokumenti, darījumu ierobežojumi, deklarēšana, atbildība; darījumiem ar kases aparātiem (EKA): VID aktuālas prasības,  EKA aizvietošanas iespējas, POS darījumu noformēšana, darījumu kvīšu piemērošanas kārtība” (lektore Jadviga Neilande)

Video seminārs: “Transporta uzskaites metodika 2017: automašīnas uzņēmumā; komandējumi; darba braucieni” (lektore Jadviga Neilande)

Video seminārs: “PVN 2017: likuma grozījumi; likuma normu praktiskā piemērošana; VID PVN audits, tiesu prakse” (lektore Ņina Podvinska)

Pieteikties video semināram

Dalībnieka vārds, uzvārds (obligāts)

Jūsu e-pasts (obligāts)

Jūsu tālrunis (obligāts)

Kuram video semināram piesakieties?

Kā jūs par mums uzzinājāt?

Jūsu rekvizīti rēķina piestādīšanai

Cita informācija

Ja pieteikuma formu aizpildu kā fiziskā persona, piekrītu manu datu apstrādei, saskaņā ar SIA “Biznesa Konsaltinga Grupa”
Klientu datu privātuma politiku