NODOKĻI

Grāmatvedība inženierbūvniecības un arhitektūras speciālistiem

Grāmatveža darbs sniegt pievienoto vērtību savam klientam, lai mazinātu nodokļu un biznesa riskus.

Sniedzot inženierbūvniecības un arhitektūras pakalpojumus, jāseko līdzi šādiem riskiem:

Reversa darījumi,

Attiecības ar darba izpildītājiem: citām juridiskām personām, autoriem, pašnodarbinātiem, saimnieciskās darbības veicējiem,

Saistītas pušu darījumiem.

Strādājot ikdienā ar  klientiem, mēs palīdzēsim Jums savlaicīgi mazināt riskus un sniegsim ieteikumus grāmatvedības optimizācijas procesu norisē.