NODOKĻI

Grāmatvedība IT pakalpojumu sniedzējiem

Grāmatveža darbs sniegt pievienoto vērtību savam klientam, lai mazinātu nodokļu un biznesa riskus.

Sniedzot IT pakalpojumus, jāseko līdzi šādiem riskiem:

Biznesa veikšana ar trešajām un ES valstīm,

Darījumu fakta pierādīšana,

Attiecības ar apakšuzņēmumiem.

Strādājot ikdienā ar  klientiem, mēs palīdzēsim Jums savlaicīgi mazināt riskus un sniegsim ieteikumus grāmatvedības optimizācijas procesu norisē.