NODOKĻI

Grāmatvedība reklāmas un dizaina speciālistiem

Grāmatveža darbs sniegt pievienoto vērtību savam klientam, lai mazinātu nodokļu un biznesa riskus.

Strādājot reklāmas un dizaina biznesā, jāseko līdzi šādiem riskiem:

Darījuma fakta pierādīšana,

Attiecības ar darba izpildītājiem: citām juridiskām personām, autoriem, pašnodarbinātiem, saimnieciskās darbības veicējiem,

Saistīto pušu darījumiem,

Biznesa veikšana ar trešajām un ES valstīm.

Strādājot ikdienā ar  klientiem, mēs palīdzēsim Jums savlaicīgi mazināt riskus un sniegsim ieteikumus grāmatvedības optimizācijas procesu norisē.