NODOKĻI

Grāmatvedība Lauksaimniekiem

Grāmatveža darbs sniegt pievienoto vērtību savam klientam, lai mazinātu nodokļu un biznesa riskus.

Strādājot lauksaimniecības sfērā, jāseko līdzi šādiem riskiem:

Reversa darījumiem,

Subsīdijām,

Dotācijām,

Krājumu izmaiņām,

Pamatlīdzekļu normām,

Zemes nomas līgumiem .

Strādājot ikdienā ar  klientiem, mēs palīdzēsim Jums savlaicīgi mazināt riskus un sniegsim ieteikumus grāmatvedības optimizācijas procesu norisē.