NODOKĻI

Image Alt

Fizisko personu datu apstrādes un aizsardzības politika uzņēmuma grāmatvedībā

1. Vispārīgie nosacījumi
2. Datu apstrādes procesa organizācija:

Dokumentu plūsmas sadalījums:

– ārējo dokumentu apstrāde;
– iekšējo dokumentu apstrāde;
– obligātas prasības Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) likuma subjektiem;
– datu aizsardzības noteikumu ievērošana, novērtējot NILL TPFN riskus saviem klientiem.

Atbildīgās personas iecelšana;

Darbinieku instruēšana par datu apstrādi;

Darbinieku apmācības;

Darbinieku pienākumi.

3. Grāmatvedības informācijas drošības nodrošināšana:

Datorsistēmu drošība;

Dokumentu glabāšanas drošība.

4. Grāmatvedības dokumentu uzglabāšanas process:

Papīra dokumentu glabāšana;

Elektronisko dokumentu glabāšana.

5. Grāmatvedības dokumentu iznīcināšana.
6. Valsts uzraudzība un kontrole datu apstrādei un drošībai.
7. Atbildība par datu apstrādes un aizsardzības pārkāpumiem.
Pielikumi

Rīkojums par atbildīgas personu iecelšanu datu apstrādes un aizsardzības jautājumos

Rīkojums par darbinieku apmācību datu drošībā un aizsardzībā

Datu apstrādes dokumentu aprites shēma

Darbinieku piekrišana par datu apstrādi

Datu subjekta piekrišana par datu apstrādi

Atbildes paraugs datu subjekta iesniegumam

Grāmatvedības dokumentu iznīcināšanas akts

Ziņojuma paraugs valsts uzraudzības un kontroles dienestiem