NODOKĻI

Image Alt

IEKŠĒJĀS KONTROLES SISTĒMA. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (NILLTPFNL) prasību nodrošināšana

Saturs
Versiju un apstiprinājumu kontrole
Lietotie saīsinājumi

1. Ievads

Kas ir noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija un terorisma un proliferācijas finansēšana

Rokasgrāmatas piemērošana

Mērķis

2. NILLTPFNL pamatprincipi

Noziedzīgi iegūti līdzekļi

Naudas ``atmazgāšana``

Terorisma finansēšana

Patiesais labuma guvējs (PLG)

Politiski nozīmīga persona (PNP)

Politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis

Ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona

Sankcijas

NILLTPFN atbildīgā persona

Klienta profils

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Finanšu izlūkošanas dienesta loma

Valsts ieņēmuma dienesta loma

Likums

Naudas atmazgāšanas piemēri:

Naudas atmazgāšanas metodes un shēmu piemēri

Kā atpazīt naudas atmazgāšanu

Naudas atmazgāšanas posmi

3. Rokasgrāmatas izmantošana

Klientu identifikācija

Risku novērtēšana

Klientu izpēte

Klienta darbību un darījumu uzraudzība

Informācijas aktualizācija un risku pārvērtējums

Ziņošanas aizdomīgu darījumu pazīmes

Ziņošana par aizdomīgiem darījumiem

Sliekšņa deklarācijas iesniegšana Finanšu izlūkošanas dienestam

Anonīma iekšējā ziņošana par likuma prasību pārkāpumiem un šādu ziņojumu izvērtēšana

Darbinieku apmācības

4. Atbildība

Dokumentu glabāšana

Obligātais/ikgadējais risku novērtējums

5. Pielikumi

Punktu skaita piešķiršana

Klientu izpēte

Klienta identifikācija, klientam personīgi nepiedaloties identifikācijas procesā

Darījuma attiecību mērķa apraksts

Klienta identifikācijas un izpētes veidlapa

Klienta anketas par PLG un politiski nozīmīgām personām