NODOKĻI

Image Alt

Pievienotās vērtības nodokļa uzskaites un priekšnodokļa atskaitīšanas metodika

1. Saturs

2. Termini un saīsinājumi

3. Metodikas mērķis

4. Pievienotās vērtības nodokļa aprēķināšanas un grāmatvedības uzskaites vispārīgie noteikumi
4.1. PVN aprēķināšanas un priekšnodokļa atskaitīšanas tiesiskais regulējums
4.1.1. Darījumu klasifikācija
4.1.2. Darījuma vērtība
4.1.3. Darījuma brīdis
4.1.4. Nodokļa rēķina izrakstīšanas prasības, glabāšana, uzskaite
4.1.5. Priekšnodoklis, tā atskaitīšanas vispārējie principi, proporcija, ierobežojumi, korekcijas
4.2. Īpašās PVN kārtības (iekšzemes reverss, peļņas daļas režīmi u.c.)
4.3. PVN deklarācijas un pielikumu sagatavošanas noteikumi
4.3.1. Deklarēšanas un nodokļa maksāšanas saistības
4.3.2. PVN iemaksas brīdis valsts budžetā un norādīšanas brīdis PVN deklarācijā

5. PVN maksātāja darbības raksturojums
5.1. Darījumi, kas dod tiesības atskaitīt priekšnodokli
5.2. Darījumi, kas nedod tiesības atskaitīt priekšnodokli
5.3. Darījumi, kam PVN likuma normas nav piemērojamas

6. PVN uzskaites grāmatvedības reģistri
6.1. Ieņēmumu konti un PVN
6.2. Izdevumu konti un PVN

7. PVN taksācijas periods

8. Priekšnodokļa atskaitīšanas kārtība, atskaitāmās daļas aprēķināšanas metodes

9. Korekciju veikšana, tostarp, darījumos ar nekustamiem īpašumiem, par pamatlīdzekļiem vērtībā virs 70 000 EUR
9.1. Kredītrēķins par piešķirtām atlaidēm
9.2. Kredītrēķina uzradīšana PVN deklarācijā
9.3. Korekcijas par pamatlīdzekli (izņemot nekustamo īpašumu), kura iegādes vai izgatavošanas vērtība ir EUR 70 000 vai vairāk
9.4. Korekcijas darījumos ar nekustamo īpašumu
9.5. Korekcijas citos gadījumos

10. Deklarāciju sagatavošana un iesniegšana
10.1. Darījumu uzrādīšana deklarācijā
10.2. Deklarācijas pielikumi (pārskati)

11. PVN gada deklarācija

12. Pielikumi un piemēri
Nr.1 – atskaitāmā priekšnodokļa daļas noteikšana darījumos ar NI būvniecību, atjaunošanu, pārbūvi un restaurāciju;
Nr.2 – priekšnodokļa atskaitīšana par vieglo automašīnu (furgonu) iegādi, importu, nomu un uzturēšanas izmaksām;
Nr. 3 – PVN likuma 105.panta pirmā daļa (korekcijas par zaudētiem parādiem);
Nr. 4 – PVN likuma 125.panta pirmā daļa (nodokļa rēķina rekvizīti);
Nr. 5 – reklāmas un reprezentācijas izmaksas – klasifikācija, priekšnodokļa atskaitīšana;
Nr. 6 – publisko personu, biedrību, nodibinājumu priekšnodokļa atskaitīšanas kritēriji un specifika;
Nr. 7 – PVN grupas darījumi;
Nr. 8 – nomaksas pirkuma darījumi;
Nr. 9 – darījumi ar vaučeriem;
Nr.10 – PVN piemērošana ķēžu darījumos;
Nr.11 – PVN piemērošana preču piegādēm uz noliktavu (call of stock);
Nr.12 – Īpašo nodokļa režīmu piemērošanas aspekti e-komercijai un pakalpojumiem ES personām, kas nav nodokļa maksātāji ar 2021.gada 1.jūliju;
Nr.13 – importa režīms (IOSS) – nodokļa režīms no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām importētu preču tālpārdošanai;
Nr.14 – īpašs nodokļa režīms importētu preču sūtījuma deklarēšanai un samaksai
Nr.15 PVN piemērošana darījumiem depozīta sistēmas ietvaros