NODOKĻI

Image Alt

IEKŠĒJĀS KONTROLES SISTĒMA. Starptautisko un Latvijas Republikas sankciju likuma prasību nodrošināšana

Saturs
Versiju un apstiprinājumu kontrole
Lietotie saīsinājumi

1. Ievads

Kas ir starptautisko un nacionālo sankciju riska novērtējums

Rokasgrāmatas piemērošana

2. Rokasgrāmatas izmantošana

Sankciju riska novērtēšana

Nepieciešamo darbību kopums

Identificējošās informācijas izpēte un pārbaude

Ziņošana kārtība Finanšu izlūkošanas dienestam

Situāciju risinājumi, negūstot pārliecību par datu atbilstību

3. Atbildība

Administratīvo sankciju piemērošana

Atturēšanās no darījuma

4. Pielikumi

Sankciju likuma subjektu risku novērtējums

Rīkojumi un anketu paraugi

Darbinieku apmācības un apmācību reģistrācijas žurnāls

Lēmums par atturēšanos no darījuma