NODOKĻI

Atbalsts Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai: prasības granta saņemšanai un VID pārbaudes procedūra piešķiršanai un izlietojuma atbilstībai

Week 1

Useful Expressions
4 readings
Reading: Atbalsts Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai: prasības granta saņemšanai un VID pārbaudes procedūra piešķiršanai un izlietojuma atbilstībai
Reading: Atbalsts Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai: prasības granta saņemšanai un VID pārbaudes procedūra piešķiršanai un izlietojuma atbilstībai
Reading: Atbalsts Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai: prasības granta saņemšanai un VID pārbaudes procedūra piešķiršanai un izlietojuma atbilstībai
Reading: Atbalsts Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai: prasības granta saņemšanai un VID pārbaudes procedūra piešķiršanai un izlietojuma atbilstībai
Graded: Atbalsts Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai: prasības granta saņemšanai un VID pārbaudes procedūra piešķiršanai un izlietojuma atbilstībai

Week 2

Diplomatic Language
3 readings
Reading: Atbalsts Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai: prasības granta saņemšanai un VID pārbaudes procedūra piešķiršanai un izlietojuma atbilstībai
Reading: Atbalsts Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai: prasības granta saņemšanai un VID pārbaudes procedūra piešķiršanai un izlietojuma atbilstībai
Reading: Atbalsts Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai: prasības granta saņemšanai un VID pārbaudes procedūra piešķiršanai un izlietojuma atbilstībai
Graded: Atbalsts Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai: prasības granta saņemšanai un VID pārbaudes procedūra piešķiršanai un izlietojuma atbilstībai

Atbalsts Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai: prasības granta saņemšanai un VID pārbaudes procedūra piešķiršanai un izlietojuma atbilstībai

£0

About this course

Atbalsts Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai: “Prasības granta saņemšanai un VID pārbaudes procedūra piešķiršanai un izlietojuma atbilstībai”

23.03.2021.
Interneta vidē
14:00 - 16:00
Grāmatvežiem, uzņēmuma vadītājiem

VEBINĀRA VADĪTĀJA

Baiba Grandāne

Sertificēta nodokļu konsultante, Latvijas nodokļu konsultantu asociācijas biedre.

Bac. iur., deviņu gadu darba pieredzi VID Nodokļu kontroles pārvaldē,
SIA “Borovkovs & Grandāne” Legal. Tax. Audit valdes locekle. Praktizējoša nodokļu konsultante, pārstāvot klientus VID kontroles pasākumos un tiesvedībās ar VID.

VEBINĀRA SATURS

1. Kam ir tiesības saņemt atbalstu apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai: kritēriji?

2. Cik reizes uzņēmums var saņemt atbalstu?

3. Vai atbalsts ir apliekams ar nodokļiem? (MUN maksātājiem, parastā režīma nodokļu maksātājiem)

4. Līdz kuram datumam ir jāiesniedz pieteikums VID par atbalstu noteiktam mēnesim?

5. Deklarācijas aizpildīšana par atbilstību sīkā (mikro), mazā un vidējā uzņēmuma definīcijai, kura noteikta Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (turpmāk – Komisijas regula Nr. 651/2014), I pielikuma 2. pantā, vai lielā uzņēmuma definīcijai, kura noteikta Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 24. punktā.

6. Uzņēmuma saistīto personu, partneruzņēmumu noteikšanas kritēriji. Iespējamie riski šajā sakarā.

7. Kā pareizi aizpildīt pieteikumu un papildus dokumentāciju granta saņemšanai. Praktiskie ieteikumi.

8. VID pārbaudes kritēriji atbalsta piešķiršanai: iesniegtajam pieteikumam un pievienotajiem dokumentiem.

9. Ierobežojumi atbalsta saņemšanai.

10. VID pārbaudes kritēriji atbalsta izlietojuma uzraudzībai:
10.1. Termiņš atbalsta izlietojumam.
10.2. Kāda dokumentācija pierādīs izlietojuma mērķa atbilstību.
10.3. Kā VID vērtēs pierādījumu ticamību?
10.4. Sekas, kas iestāsies, ja būs pārkāptas Ministru Kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr.676 “Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai” noteiktās prasības.

11. Uzņēmuma sodīšanas riski un atbildība saistībā ar nepareizi sniegto informāciju VID par atbalsta saņemšanu.

12. Atbildes uz jautājumiem.

Pieteikuma forma

  VEBINĀRS, KURU VĒLATIES APMEKLĒT?*


  Ja pieteikuma formu aizpildu kā fiziskā persona, piekrītu manu datu apstrādei, saskaņā ar SIA "Biznesa Konsaltinga Grupa"
  Klientu datu privātuma politiku


  Syllabus

  CV taba apraksts

  Week 1 0/5

  Useful Expressions

  Tools for Professional Approach: It’s not just about learning, it’s about having the confidence to use English in real life and upgrade your business communication skills.

  4 readings
  Reading: Atbalsts Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai: prasības granta saņemšanai un VID pārbaudes procedūra piešķiršanai un izlietojuma atbilstībai
  Reading: Atbalsts Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai: prasības granta saņemšanai un VID pārbaudes procedūra piešķiršanai un izlietojuma atbilstībai
  Reading: Atbalsts Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai: prasības granta saņemšanai un VID pārbaudes procedūra piešķiršanai un izlietojuma atbilstībai
  Reading: Atbalsts Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai: prasības granta saņemšanai un VID pārbaudes procedūra piešķiršanai un izlietojuma atbilstībai
  Graded: Atbalsts Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai: prasības granta saņemšanai un VID pārbaudes procedūra piešķiršanai un izlietojuma atbilstībai
  1 Question

  Week 2 0/4

  Diplomatic Language

  Tools for Professional Approach - Step 2: It’s not just about learning, it’s about having the confidence to use English in real life and upgrade your business communication skills.

  3 readings
  Reading: Atbalsts Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai: prasības granta saņemšanai un VID pārbaudes procedūra piešķiršanai un izlietojuma atbilstībai
  Reading: Atbalsts Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai: prasības granta saņemšanai un VID pārbaudes procedūra piešķiršanai un izlietojuma atbilstībai
  Reading: Atbalsts Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai: prasības granta saņemšanai un VID pārbaudes procedūra piešķiršanai un izlietojuma atbilstībai
  Graded: Atbalsts Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai: prasības granta saņemšanai un VID pārbaudes procedūra piešķiršanai un izlietojuma atbilstībai
  1 Question