NODOKĻI

Darba algas problēmjautājumu risinājumi: organizācija, vidēja izpeļņa, atlīdzība, ieturējumi

Week 1

Useful Expressions
4 readings
Reading: Darba algas problēmjautājumu risinājumi: organizācija, vidēja izpeļņa, atlīdzība, ieturējumi
Reading: Darba algas problēmjautājumu risinājumi: organizācija, vidēja izpeļņa, atlīdzība, ieturējumi
Reading: Darba algas problēmjautājumu risinājumi: organizācija, vidēja izpeļņa, atlīdzība, ieturējumi
Reading: Darba algas problēmjautājumu risinājumi: organizācija, vidēja izpeļņa, atlīdzība, ieturējumi
Graded: Darba algas problēmjautājumu risinājumi: organizācija, vidēja izpeļņa, atlīdzība, ieturējumi

Week 2

Diplomatic Language
3 readings
Reading: Darba algas problēmjautājumu risinājumi: organizācija, vidēja izpeļņa, atlīdzība, ieturējumi
Reading: Darba algas problēmjautājumu risinājumi: organizācija, vidēja izpeļņa, atlīdzība, ieturējumi
Reading: Darba algas problēmjautājumu risinājumi: organizācija, vidēja izpeļņa, atlīdzība, ieturējumi
Graded: Darba algas problēmjautājumu risinājumi: organizācija, vidēja izpeļņa, atlīdzība, ieturējumi

Darba algas problēmjautājumu risinājumi: organizācija, vidēja izpeļņa, atlīdzība, ieturējumi

£0

About this course

Darba algas problēmjautājumu risinājumi: organizācija, vidēja izpeļņa, atlīdzība, ieturējumi

25.02.2021.
Interneta vidē
10:00 - 12:00
Grāmatvežiem, personāldaļas speciālistiem

VEBINĀRA VADĪTĀJA

Karīna Platā

Maģistre tiesību zinātnēs un personāla vadībā, Darba likuma komentāru un Dokumentu un biroja pārvaldības rokasgrāmatas sadaļas Personāla dokumentu pārvaldība autore.

Galvenā kompetence ir Darba likumu normu praktiskā piemērošana un klientu konsultēšana.
Strādājusi Valsts darba inspekcijā par direktora padomnieci, dažādu nozaru uzņēmumos par personāla direktori, vada seminārus par Darba likuma piemērošanas jautājumiem un personāla dokumentu pārvaldību, sniedz pakalpojumus darba tiesisko attiecību un personāla dokumentu pārvaldības jomā.

VEBINĀRA SATURS

1. Darba samaksas sastāvs:
1.1. kādas izmaksu sastāvdaļas ietvertas darba samaksā;
1.2. tiesu prakses atziņas par darba samaksas sastāva izpratni.

2. Praksē piemērojamās darba algu organizācijas un to noformējums personāla dokumentu pārvaldībā:
2.1. laika algas veidi – mēnešalga un stundas tarifa likme; vai tie saistīti ar noteiktu darba laika organizāciju;
2.2. kādos gadījumos piemērojami akorda algas nosacījumi un kā tie noformējami; ko nozīmē norma;
2.3. minimālās darba algas saistība ar laika algu un akorda algu.

3. Vidējās izpeļņas aprēķināšana:
3.1. kādas darba samaksas sastāvdaļas jāņem vērā vidējās izpeļņas aprēķināšanai;
3.2. kāds periods ir vidējās izpeļņas aprēķināšanas pamatā, kuros gadījumos jāpiemēro atkāpes un uz cik ilgu laiku.

4. Atlīdzības izmaksas gadījumi:
4.1. par asins vai asins komponentu nodošanas dienu;
4.3. papildus atpūtas dienas kompensēšanas nosacījumi;
4.2. par darbinieka iesaukšanu zemessardzes mācībās.

5. Ieturējumi no darba samaksas:
5.1. sakarā ar darba devēja atprasījuma tiesībām;
5.2. sakarā ar darba devējam radītajiem zaudējumiem;
5.3. tiesu prakses atziņas zaudējumu atgūšanā

6. Atbildes uz jautājumiem.

Pieteikuma forma

  VEBINĀRS, KURU VĒLATIES APMEKLĒT?*


  Ja pieteikuma formu aizpildu kā fiziskā persona, piekrītu manu datu apstrādei, saskaņā ar SIA "Biznesa Konsaltinga Grupa"
  Klientu datu privātuma politiku


  Syllabus

  CV taba apraksts

  Week 1 0/5

  Useful Expressions

  Tools for Professional Approach: It’s not just about learning, it’s about having the confidence to use English in real life and upgrade your business communication skills.

  4 readings
  Reading: Darba algas problēmjautājumu risinājumi: organizācija, vidēja izpeļņa, atlīdzība, ieturējumi
  Reading: Darba algas problēmjautājumu risinājumi: organizācija, vidēja izpeļņa, atlīdzība, ieturējumi
  Reading: Darba algas problēmjautājumu risinājumi: organizācija, vidēja izpeļņa, atlīdzība, ieturējumi
  Reading: Darba algas problēmjautājumu risinājumi: organizācija, vidēja izpeļņa, atlīdzība, ieturējumi
  Graded: Darba algas problēmjautājumu risinājumi: organizācija, vidēja izpeļņa, atlīdzība, ieturējumi
  1 Question

  Week 2 0/4

  Diplomatic Language

  Tools for Professional Approach - Step 2: It’s not just about learning, it’s about having the confidence to use English in real life and upgrade your business communication skills.

  3 readings
  Reading: Darba algas problēmjautājumu risinājumi: organizācija, vidēja izpeļņa, atlīdzība, ieturējumi
  Reading: Darba algas problēmjautājumu risinājumi: organizācija, vidēja izpeļņa, atlīdzība, ieturējumi
  Reading: Darba algas problēmjautājumu risinājumi: organizācija, vidēja izpeļņa, atlīdzība, ieturējumi
  Graded: Darba algas problēmjautājumu risinājumi: organizācija, vidēja izpeļņa, atlīdzība, ieturējumi
  1 Question