NODOKĻI

GRĀMATVEDĪBA

LIKUMDOŠANA

GRĀMATVEŽU FORUMS 2021: nodokļu grozījumu piemērošana ikdienas darbā

Week 1

Useful Expressions
4 readings
Reading: GRĀMATVEŽU FORUMS 2021: nodokļu grozījumu piemērošana ikdienas darbā
Reading: GRĀMATVEŽU FORUMS 2021: nodokļu grozījumu piemērošana ikdienas darbā
Reading: GRĀMATVEŽU FORUMS 2021: nodokļu grozījumu piemērošana ikdienas darbā
Reading: GRĀMATVEŽU FORUMS 2021: nodokļu grozījumu piemērošana ikdienas darbā
Graded: GRĀMATVEŽU FORUMS 2021: nodokļu grozījumu piemērošana ikdienas darbā

Week 2

Diplomatic Language
3 readings
Reading: GRĀMATVEŽU FORUMS 2021: nodokļu grozījumu piemērošana ikdienas darbā
Reading: GRĀMATVEŽU FORUMS 2021: nodokļu grozījumu piemērošana ikdienas darbā
Reading: GRĀMATVEŽU FORUMS 2021: nodokļu grozījumu piemērošana ikdienas darbā
Graded: GRĀMATVEŽU FORUMS 2021: nodokļu grozījumu piemērošana ikdienas darbā

GRĀMATVEŽU FORUMS 2021: nodokļu grozījumu piemērošana ikdienas darbā

£0
Pasniedzējs:
Kategorija:

About this course

GRĀMATVEŽU FORUMS 2021: nodokļu grozījumu piemērošana ikdienas darbā

24.02.2021.
Interneta vidē (tiešsaistē)
12:30 - 17:00
Grāmatvežiem, uzņēmumu vadītājiem, finanšu vadītājiem

PROGRAMMA

12:00 – 12:30 – PIESLĒGŠANĀS FORUMA KANĀLAM.

12:30 – FORUMA ATKLĀŠANA.

Moderators

Oskars Priede

Profesionāls lietišķo pasākumu vadītājs

12:30 – 13:30 – DARBA ALGAS APRĒĶINĀŠANA 2021: VIDĒJĀ IZPEĻŅA, DĪKSTĀVES PABALSTI, ALGAS KOMPENSĀCIJAS PABALSTI, MINIMĀLAIS VSAOI OBJEKTS, ATTĀLINĀTĀ DARBA KOMPENSĀCIJAS UN NODOKĻI, DARBS ĀRZEMĒS, NOSŪTĪTIE DARBINIEKI.

Lektore

Irēna Arbidāne

Nodokļu nodaļas projektu vadītāja, PricewaterhouseCoopers SIA

13:30 – 14:10 – PAŠNODARBINĀTO PERSONU NODOKĻI UN MUN 2021: NODOKĻU REŽĪMU SALĪDZINĀJUMS, PROBLĒMJAUTĀJUMU RISINĀJUMI, IETEIKUMI TURPMĀKAI DARBĪBAI. PATENTMAKSAS.

Lektore

Ingūna Leibus

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Finanšu un grāmatvedības institūta profesore

14:10 – 14:40 – AUTORLĪGUMI 2021: NODOKĻU REŽĪMU IZVĒLE, PĀREJAS PERIODS, IZDEVUMU PLĀNOŠANA AUTORIEM UN ATLĪDZĪBAS IZMAKSĀTĀJIEM.

Lektore

Laila Kelmere

LLU un EKA vieslektore, GFK docente, praktizējoša grāmatvede, SIA “L.Kelmeres birojs” valdes locekle

14:40 – 15:00 – LEKTORU ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM.

15:00 – 15:10 – PĀRTRAUKUMS.

15:10 – 15:40 – PVN 2021: IZMAIŅAS PVN PIEMĒROŠANĀ E-KOMERCIJĀ UN PAKALPOJUMU SNIEGŠANĀ.

Lektore

Ņina Podvinska

LNKA valdes locekle, sertificēta nodokļu konsultante

15:40 – 16:10 – VID PĀRBAUDES NILL TPFN 2021: PĀRBAUŽU AKTUALITĀTES UN IEKŠĒJĀS KONTROLES SISTĒMAS UZTURĒŠANAS PRASĪBAS.

Lektore

Ilze Palmbaha

LR Grāmatvežu asociācijas valdes locekle

16:10 – 16:40 – UZŅĒMUMU LIKVIDĀCIJA UN MAKSĀTNESPĒJA 2021: SVARĪGIE GRĀMATVEDĪBAS ASPEKTI.

Lektore

Laila Kelmere

LLU un EKA vieslektore, GFK docente, praktizējoša grāmatvede, SIA “L.Kelmeres birojs” valdes locekle

16:40 – 17:00 – LEKTORU ATBILDES UZ DALĪBNIEKU JAUTĀJUMIEM, FORUMA NOSLĒGUMS.

Pieteikuma forma
  Ja pieteikuma formu aizpildu kā fiziskā persona, piekrītu manu datu apstrādei, saskaņā ar SIA "Biznesa Konsaltinga Grupa"
  Klientu datu privātuma politiku


  Syllabus

  CV taba apraksts

  Week 1 0/5

  Useful Expressions

  Tools for Professional Approach: It’s not just about learning, it’s about having the confidence to use English in real life and upgrade your business communication skills.

  4 readings
  Reading: GRĀMATVEŽU FORUMS 2021: nodokļu grozījumu piemērošana ikdienas darbā
  Reading: GRĀMATVEŽU FORUMS 2021: nodokļu grozījumu piemērošana ikdienas darbā
  Reading: GRĀMATVEŽU FORUMS 2021: nodokļu grozījumu piemērošana ikdienas darbā
  Reading: GRĀMATVEŽU FORUMS 2021: nodokļu grozījumu piemērošana ikdienas darbā
  Graded: GRĀMATVEŽU FORUMS 2021: nodokļu grozījumu piemērošana ikdienas darbā
  1 Question

  Week 2 0/4

  Diplomatic Language

  Tools for Professional Approach - Step 2: It’s not just about learning, it’s about having the confidence to use English in real life and upgrade your business communication skills.

  3 readings
  Reading: GRĀMATVEŽU FORUMS 2021: nodokļu grozījumu piemērošana ikdienas darbā
  Reading: GRĀMATVEŽU FORUMS 2021: nodokļu grozījumu piemērošana ikdienas darbā
  Reading: GRĀMATVEŽU FORUMS 2021: nodokļu grozījumu piemērošana ikdienas darbā
  Graded: GRĀMATVEŽU FORUMS 2021: nodokļu grozījumu piemērošana ikdienas darbā
  1 Question