NODOKĻI

Darbinieka un darba devēja attiecības: Darba likuma, Civillikuma un Komerclikuma izpratnē

Week 1

Useful Expressions
4 readings
Reading: Darbinieka un darba devēja attiecības: Darba likuma, Civillikuma un Komerclikuma izpratnē
Reading: Darbinieka un darba devēja attiecības: Darba likuma, Civillikuma un Komerclikuma izpratnē
Reading: Darbinieka un darba devēja attiecības: Darba likuma, Civillikuma un Komerclikuma izpratnē
Reading: Darbinieka un darba devēja attiecības: Darba likuma, Civillikuma un Komerclikuma izpratnē
Graded: Darbinieka un darba devēja attiecības: Darba likuma, Civillikuma un Komerclikuma izpratnē

Week 2

Diplomatic Language
3 readings
Reading: Darbinieka un darba devēja attiecības: Darba likuma, Civillikuma un Komerclikuma izpratnē
Reading: Darbinieka un darba devēja attiecības: Darba likuma, Civillikuma un Komerclikuma izpratnē
Reading: Darbinieka un darba devēja attiecības: Darba likuma, Civillikuma un Komerclikuma izpratnē
Graded: Darbinieka un darba devēja attiecības: Darba likuma, Civillikuma un Komerclikuma izpratnē

Darbinieka un darba devēja attiecības: Darba likuma, Civillikuma un Komerclikuma izpratnē

£0
Pasniedzējs:
Kategorija:

About this course

Darbinieka un darba devēja attiecības: Darba likuma, Civillikuma un Komerclikuma izpratnē

13.04.2021.
Interneta vidē

Tiešsaistē

40 ak. stundas

2 nodarbības nedēļā

Finanšu direktoriem, grāmatvežiem, personāldaļas speciālistiem

KURSA SATURS

I Modulis: Līguma veidi ar darbinieku. Juridiskie un nodokļu aspekti. Nodokļu risku mazināšana. VID pārbaudes aspekti.

Pasniedzēja

Baiba Grandāne

Sertificēta nodokļu konsultante, Latvijas nodokļu konsultantu asociācijas biedre.

Bac. iur., deviņu gadu darba pieredzi VID Nodokļu kontroles pārvaldē, SIA “Borovkovs&Grandāne” Legal. Tax. Audit. valdes locekle. Praktizējoša nodokļu konsultante, pārstāvot klientus VID kontroles pasākumos un tiesvedībās ar VID.

1. Darba līgums.
2. Uzņēmuma līgums.
3. Līgums ar pašnodarbināto personu.
4. Līgums ar saimnieciskas darbības veicēju.
5. Bartera darījumu līgums.
6. Autorlīgums.

II Modulis: Darba laika organizācija un uzskaite. Darba algas organizācija un sastāvdaļas.

Pasniedzēja

Eva Selga

Latvijas personāla vadīšanas asociācijas valdes priekšsēdētāja.

Galvenā kompetence ir vadības un personāla apmācības un konsultācijas efektīvu vadības instrumentu lietošanā uzņēmumos. Personāla vadības eksperte ar vairāk kā 20 gadu pieredzi. Strādājusi Citadele banka, BalticInternationalBank par personāla nodaļas vadītāju.

1. Darba laiks un tā organizēšanas veidi. Kā pareizi noformēt darba laika nosacījumus darba līgumā un darba kārtības noteikumos.
2. Darba samaksa, tā sastāvdaļas un darba laiks, to savstarpējā mijiedarbība.
3. Piemaksas un to veidi:
– par papildu darbu
– piemaksa par darbu, kas saistīts ar īpašu risku
– par nakts darbu
– virsstundu darba kompensācija
– darba svētku dienā kompensācija
4. Ikgadējais atvaļinājums un tā izmantošanas nosacījumi. Daļēja atvaļinājuma izmantošanas nosacījumi, atlikušās daļa pārcelšana vai kompensēšana. Atvaļinājumu piešķiršanas kārtība. Bezalgas atvaļinājums. Parēji atvaļinājuma veidi un to izmantošanas nosacījumi.
5. Attālinātais darbs, tā organizēšanas nosacījumi. Darba līguma īpatnības.
6. Attālinātais darba veids darba attiecības, tā izpildes organizēšana un nodrošināšana. Darba devēja pienākumi un tiesības nodarbinot darbinieku attālināti.
7. Darbinieku materiālā un nemateriāla motivācija.

III Modulis: Darba tiesības un strīdi

Pasniedzēja

Aija Vāciete

Juriste ar profesionālo maģistra grādu tiesību zinātnē, auditore, lektore.

Galvenā kompetence ir klientu konsultēšana un apmācība Darba tiesību,
Darba aizsardzības un darba drošības jautājumos. Vairāk nekā 15 gadu pieredze juridisko pakalpojumu sniegšanā fiziskām un juridiskām personām. Strādājusi Kurzemes reģionālās Valsts darba inspekcijā par vadītāju, Būvniecības valsts kontroles birojā par iekšējās kontroles speciālistu – auditoru.Kopš 2012. gada uzņēmumā SCC SunValley juriste, auditore, lektore.

1. Darba līguma obligātās pamatprasības un pamatnosacījumi , to iekļaušana darba līgumā. Darba līguma sagatavošana atbilstoši Darba likuma prasībām.
2. Pārbaudes laiks. Darba attiecību pārtraukšana pārbaudes laikā. Darba attiecību izbeigšana pārbaudes laiku neizturot. Uzteikums, paziņošana, termiņi.
3. Darba devēja uzteikuma galvenās sastāvdaļas, uzteikuma pamatojums. Uzteikuma atbilstība Darba likuma prasībām.
4. Darba kārtības noteikumi, tā struktūra un pamatnosacījumi. Darba devēja tiesības piemērot disciplinārsodu. Vai Darba devējam ir tiesības ieturēt no darbinieka algas Darba devēja mantas samazināšanu, kas notikusi trešo personu vainas dēļ.
5. Darba aizsardzības prasības, tajā skaitā attālinātajai darba vietai.
6. Komercnoslēpuma regulējums un konkurences ierobežošana darba tiesiskajās attiecībās.
7. Uzteikums, uzteikuma veids un forma, tajā skaitā ārkārtas apstākļos. Darbinieku skaita samazināšanas galvenās vadlīnijas
8. Strīdu risināšanas procedūra.
9. Aktuālie tiesvedības jautājumi.

Syllabus

CV taba apraksts

Week 1 0/5

Useful Expressions

Tools for Professional Approach: It’s not just about learning, it’s about having the confidence to use English in real life and upgrade your business communication skills.

4 readings
Reading: Darbinieka un darba devēja attiecības: Darba likuma, Civillikuma un Komerclikuma izpratnē
Reading: Darbinieka un darba devēja attiecības: Darba likuma, Civillikuma un Komerclikuma izpratnē
Reading: Darbinieka un darba devēja attiecības: Darba likuma, Civillikuma un Komerclikuma izpratnē
Reading: Darbinieka un darba devēja attiecības: Darba likuma, Civillikuma un Komerclikuma izpratnē
Graded: Darbinieka un darba devēja attiecības: Darba likuma, Civillikuma un Komerclikuma izpratnē
1 Question

Week 2 0/4

Diplomatic Language

Tools for Professional Approach - Step 2: It’s not just about learning, it’s about having the confidence to use English in real life and upgrade your business communication skills.

3 readings
Reading: Darbinieka un darba devēja attiecības: Darba likuma, Civillikuma un Komerclikuma izpratnē
Reading: Darbinieka un darba devēja attiecības: Darba likuma, Civillikuma un Komerclikuma izpratnē
Reading: Darbinieka un darba devēja attiecības: Darba likuma, Civillikuma un Komerclikuma izpratnē
Graded: Darbinieka un darba devēja attiecības: Darba likuma, Civillikuma un Komerclikuma izpratnē
1 Question