NODOKĻI

DIGITĀLĀ GRĀMATVEDĪBA: kā veikt e-dokumentu uzskaiti un pārvaldīt to apriti grāmatvedībā

Week 1

Useful Expressions
4 readings
Reading: DIGITĀLĀ GRĀMATVEDĪBA: kā veikt e-dokumentu uzskaiti un pārvaldīt to apriti grāmatvedībā
Reading: DIGITĀLĀ GRĀMATVEDĪBA: kā veikt e-dokumentu uzskaiti un pārvaldīt to apriti grāmatvedībā
Reading: DIGITĀLĀ GRĀMATVEDĪBA: kā veikt e-dokumentu uzskaiti un pārvaldīt to apriti grāmatvedībā
Reading: DIGITĀLĀ GRĀMATVEDĪBA: kā veikt e-dokumentu uzskaiti un pārvaldīt to apriti grāmatvedībā
Graded: DIGITĀLĀ GRĀMATVEDĪBA: kā veikt e-dokumentu uzskaiti un pārvaldīt to apriti grāmatvedībā

Week 2

Diplomatic Language
3 readings
Reading: DIGITĀLĀ GRĀMATVEDĪBA: kā veikt e-dokumentu uzskaiti un pārvaldīt to apriti grāmatvedībā
Reading: DIGITĀLĀ GRĀMATVEDĪBA: kā veikt e-dokumentu uzskaiti un pārvaldīt to apriti grāmatvedībā
Reading: DIGITĀLĀ GRĀMATVEDĪBA: kā veikt e-dokumentu uzskaiti un pārvaldīt to apriti grāmatvedībā
Graded: DIGITĀLĀ GRĀMATVEDĪBA: kā veikt e-dokumentu uzskaiti un pārvaldīt to apriti grāmatvedībā

DIGITĀLĀ GRĀMATVEDĪBA: kā veikt e-dokumentu uzskaiti un pārvaldīt to apriti grāmatvedībā

£0
Pasniedzējs:

About this course

DIGITĀLĀ GRĀMATVEDĪBA: kā veikt e-dokumentu uzskaiti un pārvaldīt to apriti grāmatvedībā

03.03.2021.
Interneta vidē

Tiešsaistē

160 ak. stundas

2 nodarbības nedēļā

Finanšu direktoriem, grāmatvežiem

KURSA SATURS

I Modulis: Elektronisko dokumentu pārvaldība grāmatvežiem

Pasniedzēja

Ieva Kalve

Dr.oec., organizāciju vadības un dokumentu pārvaldības speciāliste.

Vairāk nekā 20. gadus ir biznesa un vadības jautājumu konsultante. Galvenā kompetence ir stratēģiskā un pārmaiņu vadība, papīra un elektronisko dokumentu pārvaldība, ergonomika organizācijās, konsultācijas par minētajām jomām. Kopš 2003.gada Rīgas Stradiņa universitātes docente, Eiropas studiju fakultātes Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedrā.

1. Elektroniskais dokuments un tā juridiskais spēks.
2. Kā pareizi izveidot elektroniskā dokumenta oriģinālu, kopiju un atsavinājumu.
3. Kā pārveidot papīra dokumentu uz elektronisko ar juridisko spēku?
4. Saņemtie elektroniskie dokumenti: Latvijas, ES un trešo valstu dokumenti – atšķirības un specifikas.
5. Elektronisko dokumentu glabāšana un arhivēšana.
6. Praktiskie padomi grāmatvežiem darbam ar elektroniskiem.

II Modulis: Digitālā grāmatvedība

Pasniedzēja

Ilze Palmbaha

LR Grāmatvežu asociācijas valdes locekle

Galvenā kompetence ir grāmatvežu apmācība un konsultācijas.

3 gadu pieredze SIA PwC kā Nodokļu pārvaldības un grāmatvedības nodaļas vadītājai. Pirms tam bija  starptautiskā audituzņēmumā SIA Grant Thornton Baltic (Latvia) partnere un SIA LF eksperts uzņēmuma  dibinātāja un partnere. Strādājot LR Grāmatvežu asociācijā ir guvusi plašu pieredzi grāmatvežu darba problēmjautājumu risināšanā. Pastāvīgi darbojas  nodokļu normatīvo aktu pilnveidošanā.

1. Grāmatvedības politikas pamatprincipi:
1.1. Vispārīgie noteikumi;
1.2. Attaisnojuma dokumenti, to veidi un juridiskā spēka nodrošināšana, elektronisks apliecinājums (autorizācija);
1.3. Strukturēti elektroniskie rēķini, to formāts, izsniegšanas, nosūtīšanas, saņemšanas kārtība;
1.4. Ārējo (un iekšējo) attaisnojuma dokumentu aprites nosacījumi;
1.5. Attaisnojumu dokumentu apgrozības apraksts un grāmatvedības dokumentu glabāšanas noteikumi;
1.6. Papīra formas grāmatvedības dokumentu pārvēršana elektroniskā formā glabāšanai elektroniskā vidē;
1.7. Saimniecisko darījumu iegrāmatošana un grāmatvedības reģistru kārtošanas vispārīgie nosacījumi;
1.8. Grāmatvedības organizācijas dokumenti;
1.9. Grāmatvedības cikls, grāmatvedības kontrole;
1.10. Kases operāciju uzskaite, kases dokumentācijas kārtošana;
1.11. Avansu izsniegšanas kārtības, iegādājoties preces un pakalpojumus ar uzņēmuma norēķinu karti vai skaidrā naudā;
1.12. Vispārēji noteikumi par komandējumiem;
1.13. Reprezentācijas izmaksas;
1.14. Vieglo automašīnu izmantošana uzņēmumā, uzskaites kārtība;
1.15. Grāmatvedības datorprogrammas izmantošana, funkciju nodrošināšana, dokumentu saskaņošanas kārtība;
1.16. Grāmatvedības informācijas datorsistēmu drošības noteikumi, datu aizsardzības prasības;
1.17. Publiski pieejamie finanšu pārskati;
1.18. Uzņēmuma vadītāja pienākumi un atbildība;
1.19. Inventarizācijas veikšanas kārtība uzņēmumā, inventarizācijas aktu noformēšanas prasības un krājumu korekcijas pēc inventarizācijas – kam jāpievērš uzmanība;
1.20. Peļņas vai zaudējumu aprēķins un peļņas sadales nosacījumi;
1.21. Biedrību, nodibinājumu grāmatvedības uzskaites sistēma;
1.22. ES struktūrfondi un to grāmatojumi uzņēmumos;
1.23. Akcīzes preču pavaddokumentu noformēšana un to iekļaušana grāmatvedības reģistros;
1.24. Akcīzes preču atspoguļošanas nianses uzņēmuma grāmatvedībā (atšķirīgais no citām precēm).

2. Grāmatvedības uzskaites principi:
2.1. Nemateriālie ieguldījumi;
2.2. Pamatlīdzekļi;
2.3. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi;
2.4. Krājumu uzskaite;
2.5. Debitori;
2.6. Nākamo periodu izmaksas;
2.7. Īstermiņa finanšu ieguldījumi;
2.8. Naudas līdzekļi;
2.9. Pašu kapitāls;
2.10. Uzkrājumi;
2.11. Kreditoru saistības;
2.12. Ieņēmumi;
2.13. Izmaksas.

3. Pārkāpumi grāmatvedības jomā:
3.1. Pārkāpumu veidi grāmatvedības jomā un to vispārīgs raksturojums;
3.2. Izvairīšanās no nodokļiem un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas – vispārējs raksturojums.

4. Uzņēmuma maksātnespēja:
4.1. Uzņēmuma maksātnespējas pazīmes;
4.2. Finanšu informācijas izmantošana un analīze;
4.3. Banku kontu darījumu analīze.

5. NILLTPFNL prasību ievērošana ārpakalpojumu grāmatvežiem.

6. Grāmatvežu kvalitātes standarti, ētikas nosacījumi.

III Modulis: Digitāla grāmatvedība: praktiskais nodarbības ar BRIOX programmatūru

Pasniedzēja

Ilona Strode

Briox vadītāja Latvijā un Lietuvā, SIA “Briox Latvia” valdes locekle.

Ilonai Strodei ir vairāk kā 20 gadu pieredze vadošos amatos uzņēmumu finanšu pārvaldībā (Skonto Group, Latvijas Kuģniecība, Circle K Business Center, Bridge Capital, Aģentūra DK), kā arī Ilona Strode ir finanšu konsultāciju uzņēmuma SIA “Agile Finance Advisors” un “Grāmatvedības biroja IRIS” līdzīpašniece.

Pasniedzēja

Madara Liepa

SIA “Briox Latvia” klientu atbalsta speciāliste.

Madarai Liepai ir vairāk kā 10 gadu pieredze grāmatvedībā (Grant Thornton Baltic, Priola, Privāto aktīvu konsultācijas).

1. Briox – pilna sistēmas funkcionalitāte:
1.1. Klientu Pārvaldnieks;
1.2. Grāmatvedības Asistents;
1.3. Grāmatvedība;
1.4. Finanšu pārskati;
1.5. Pamatlīdzekļu uzskaite;
1.6. Rēķinu izveide;
1.7. Pārdošanas pasūtījums;
1.8. Saistītie dokumenti;
1.9. Arhīvs;
1.10. Pirkšanas pasūtījums;
1.11. Laiks;
1.12. CRM;
1.13. Integrācija un datu apmaiņa ar Lursoft;
1.14. Integrācija un datu apmaiņa ar Swedbank Gateway.

2. E-rēķini:
2.1. Rēķinu un čeku digitalizācija;
2.2. Komandējumu un darbinieku avansa norēķinu atskaites;
2.3. Dokumentu iesniegšana aplikācijā un iesūtot no e-pasta;
2.4. Robotizētā digitalizācija.

3. E-avansa norēķinu dokumenti, čeki (CostPocket sistēma):
3.1. Dokumentu iesniegšana aplikācijā un iesūtot no e-pasta;
3.2. Robotizētā digitalizācija.

4. E-saņemtie rēķini (Fitek sistēma):
4.1. E-rēķinu sūtīšana;
4.2. E- rēķinu saņemšana.

Syllabus

CV taba apraksts

Week 1 0/5

Useful Expressions

Tools for Professional Approach: It’s not just about learning, it’s about having the confidence to use English in real life and upgrade your business communication skills.

4 readings
Reading: DIGITĀLĀ GRĀMATVEDĪBA: kā veikt e-dokumentu uzskaiti un pārvaldīt to apriti grāmatvedībā
Reading: DIGITĀLĀ GRĀMATVEDĪBA: kā veikt e-dokumentu uzskaiti un pārvaldīt to apriti grāmatvedībā
Reading: DIGITĀLĀ GRĀMATVEDĪBA: kā veikt e-dokumentu uzskaiti un pārvaldīt to apriti grāmatvedībā
Reading: DIGITĀLĀ GRĀMATVEDĪBA: kā veikt e-dokumentu uzskaiti un pārvaldīt to apriti grāmatvedībā
Graded: DIGITĀLĀ GRĀMATVEDĪBA: kā veikt e-dokumentu uzskaiti un pārvaldīt to apriti grāmatvedībā
1 Question

Week 2 0/4

Diplomatic Language

Tools for Professional Approach - Step 2: It’s not just about learning, it’s about having the confidence to use English in real life and upgrade your business communication skills.

3 readings
Reading: DIGITĀLĀ GRĀMATVEDĪBA: kā veikt e-dokumentu uzskaiti un pārvaldīt to apriti grāmatvedībā
Reading: DIGITĀLĀ GRĀMATVEDĪBA: kā veikt e-dokumentu uzskaiti un pārvaldīt to apriti grāmatvedībā
Reading: DIGITĀLĀ GRĀMATVEDĪBA: kā veikt e-dokumentu uzskaiti un pārvaldīt to apriti grāmatvedībā
Graded: DIGITĀLĀ GRĀMATVEDĪBA: kā veikt e-dokumentu uzskaiti un pārvaldīt to apriti grāmatvedībā
1 Question