NODOKĻI

Nodokļu un finanšu sekas: VID pārbaudēs un tiesvedībās

Week 1

Useful Expressions
4 readings
Reading: Nodokļu un finanšu sekas: VID pārbaudēs un tiesvedībās
Reading: Nodokļu un finanšu sekas: VID pārbaudēs un tiesvedībās
Reading: Nodokļu un finanšu sekas: VID pārbaudēs un tiesvedībās
Reading: Nodokļu un finanšu sekas: VID pārbaudēs un tiesvedībās
Graded: Nodokļu un finanšu sekas: VID pārbaudēs un tiesvedībās

Week 2

Diplomatic Language
3 readings
Reading: Nodokļu un finanšu sekas: VID pārbaudēs un tiesvedībās
Reading: Nodokļu un finanšu sekas: VID pārbaudēs un tiesvedībās
Reading: Nodokļu un finanšu sekas: VID pārbaudēs un tiesvedībās
Graded: Nodokļu un finanšu sekas: VID pārbaudēs un tiesvedībās

Nodokļu un finanšu sekas: VID pārbaudēs un tiesvedībās

£0

About this course

Nodokļu un finanšu sekas: VID pārbaudēs un tiesvedībās

2021. gada jūlijs
Interneta vidē

Tiešsaistē

05.07.2021. 1400 – 1600
09.07.2021. 1000 – 1200
12.07.2021. 1400 – 1600
14.07.2021. 1400 – 1700
22.07.2021. 1400 – 1600
27.07.2021. 1400 – 1600
28.07.2021. 1400 – 1600

Uzņēmuma vadītājiem, grāmatvežiem, juristiem

KURSA SATURS

I Modulis: Nodokļu un finanšu sekas attiecībā uz VID pārbaudēm un tiesvedību (15 ak. stundas)

Pasniedzēja

Baiba Grandāne

Sertificēta nodokļu konsultante, Latvijas nodokļu konsultantu asociācijas biedre.

Bac. iur., deviņu gadu darba pieredzi VID Nodokļu kontroles pārvaldē, SIA “Borovkovs&Grandāne” Legal. Tax. Audit. valdes locekle. Praktizējoša nodokļu konsultante, pārstāvot klientus VID kontroles pasākumos un tiesvedībās ar VID.

1. VSAOI un IIN:
– darbinieku darba laika mākslīga samazināšana;
– nepareizas algas likmes piemērošana;
– personāla nomas pazīmes;
– aplokšņu algas.

 

2. PVN:
– realizācijas ienākumu neatspoguļošana, daļēja atspoguļošana, mākslīga samazināšana;
– materiālo – tehnisko resursu neesība vai nepietiekoša esība, lai izpildītu realizācijas darījumu;
– priekšnodokļa atskaitīšana par nesaimnieciskiem darījumiem;
– nepamatota priekšnodokļa atskaitīšana
– datu neatbilstība ar darījuma partneriem;
– partneru nepietiekoša pārbaude pirms darījuma norises;
– darījumi ar riska grupas partneriem.

 

3. UIN:
– nesaimnieciskie izdevumi;
– reprezentācijas automobilis;
– apdrošināšanas maksājumi par darbiniekiem;
– attālināta darba virs limita izmaksas;
– autotransporta degvielas izlietojuma normu pārkāpumi;
– darījumi ar saistītām personām un pusēm;
– aizdevumi un avansa maksājumi;
– nepamatota dividenžu izmaksa;
– ārkārtu dividenžu nepamatota aprēķināšana un izmaksa.

 

4. MUN:
– darbinieku algas limiti;
– aizņēmumu kapitalizācija ieņēmumos un MUN;
– nesaimnieciskie izdevumi un MUN.

 

5. Pašnodarbinātas personas:
– realizācijas ienākumu uzradīšana nepilnā apmērā;
– kļūdas VSAOI un IIN aprēķināšanā;
– PVN sliekšņa sasniegšana un PVN numura savlaicīga nereģistrēšana;
– kļūdas PVN piemērošanā un priekšnodokļa atskaitīšanā apliekamos un neapliekamos darījumos.

 

6. VID negatīvo lēmumu ietekmē uz uzņēmuma turpmāko darbību:
– nodokļu parādi;
– izslēgšana no PVN reģistra;
– saimnieciskās darbības apturēšana;
– bankas kontu bloķēšana;
– inkaso uzlikšana;
– aizliegums uz kustāmo un nekustāmo mantas atsavināšanu (CSDD, Zemesgrāmata);
– pārreģistrācijas un uzņēmuma daļas atsavināšanas aizliegums LR Uzņēmumu Reģistrā.

II Modulis: Aktuālie nodokļu tiesvedības procesi ar VID (6 ak. stundas)

Pasniedzēja

Diāna Makarova

Senāta Administratīvo lietu departamenta senatore.

Galvenā kompetence ir nodokļu lietas. Par tiesnesi strādā kopš 2011. gada. Iepriekš strādājusi Valsts ieņēmumu dienestā. Kopš 2012. gada pasniedz lekcijas nodokļu lietās valsts un pašvaldību darbiniekiem, kā arī privātpersonām.

1. Nodokļu maksātāju un VID strīdi:
– iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanā;
– valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu aprēķināšanā;
– riska personas statusa noteikšanā
– nodokļu atmaksā;
– soda naudas aprēķināšanā.

 

2. Nodokļu procesuālie jautājumi:
– nodokļu aprēķinu pārbaužu veidi;
– pierādījumu pieļaujamība, attiecināmība, pietiekamība;
– pierādījumu vērtēšana.

 

3. PVN priekšnodokļa atskaitījumi:
– kritēriji, izmantojot tiesības uz priekšnodokļa atskaitījumiem;
– pārbaudes metodoloģija;
– darījumu esība/neesība;
– nodokļu maksātāja informētība par iesaistīšanos nepamatotā nodokļu samazināšanas plānā;
– pierādīšanas līdzekļi un to apjoms, pierādījumu vērtēšana.

 

4. PVN procesuālie jautājumi:
– nodokļu aprēķinu pārbaužu veidi;
– soda naudas aprēķināšana;
– nodokļu maksātāja un nodokļu administrācijas pierādīšanas nastas sadalīšana u.c.

 

5. NILL TPFN strīdi ar VID:
– nodokļu maksātāju tiesvedības kļūdas;
– nodokļu maksātāja un nodokļu administrācijas pierādīšanas nastas sadalīšana;
– aktuālie tiesvedības rezultāti.

Pieteikuma forma


  Ja pieteikuma formu aizpildu kā fiziskā persona, piekrītu manu datu apstrādei, saskaņā ar SIA "Biznesa Konsaltinga Grupa"
  Klientu datu privātuma politiku


  Syllabus

  CV taba apraksts

  Week 1 0/5

  Useful Expressions

  Tools for Professional Approach: It’s not just about learning, it’s about having the confidence to use English in real life and upgrade your business communication skills.

  4 readings
  Reading: Nodokļu un finanšu sekas: VID pārbaudēs un tiesvedībās
  Reading: Nodokļu un finanšu sekas: VID pārbaudēs un tiesvedībās
  Reading: Nodokļu un finanšu sekas: VID pārbaudēs un tiesvedībās
  Reading: Nodokļu un finanšu sekas: VID pārbaudēs un tiesvedībās
  Graded: Nodokļu un finanšu sekas: VID pārbaudēs un tiesvedībās
  1 Question

  Week 2 0/4

  Diplomatic Language

  Tools for Professional Approach - Step 2: It’s not just about learning, it’s about having the confidence to use English in real life and upgrade your business communication skills.

  3 readings
  Reading: Nodokļu un finanšu sekas: VID pārbaudēs un tiesvedībās
  Reading: Nodokļu un finanšu sekas: VID pārbaudēs un tiesvedībās
  Reading: Nodokļu un finanšu sekas: VID pārbaudēs un tiesvedībās
  Graded: Nodokļu un finanšu sekas: VID pārbaudēs un tiesvedībās
  1 Question