NODOKĻI

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršana (NILLTPFN) likuma grozījumi attiecībā uz fizisko personu datu aizsardzību

Week 1

Useful Expressions
4 readings
Reading: Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršana (NILLTPFN) likuma grozījumi attiecībā uz fizisko personu datu aizsardzību
Reading: Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršana (NILLTPFN) likuma grozījumi attiecībā uz fizisko personu datu aizsardzību
Reading: Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršana (NILLTPFN) likuma grozījumi attiecībā uz fizisko personu datu aizsardzību
Reading: Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršana (NILLTPFN) likuma grozījumi attiecībā uz fizisko personu datu aizsardzību
Graded: Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršana (NILLTPFN) likuma grozījumi attiecībā uz fizisko personu datu aizsardzību

Week 2

Diplomatic Language
3 readings
Reading: Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršana (NILLTPFN) likuma grozījumi attiecībā uz fizisko personu datu aizsardzību
Reading: Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršana (NILLTPFN) likuma grozījumi attiecībā uz fizisko personu datu aizsardzību
Reading: Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršana (NILLTPFN) likuma grozījumi attiecībā uz fizisko personu datu aizsardzību
Graded: Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršana (NILLTPFN) likuma grozījumi attiecībā uz fizisko personu datu aizsardzību

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršana (NILLTPFN) likuma grozījumi attiecībā uz fizisko personu datu aizsardzību

£0

About this course

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršana (NILLTPFN) likuma grozījumi
attiecībā uz fizisko personu datu aizsardzību

07.10.2021.
Interneta vidē
14:00 - 16:00
Grāmatvežiem, finanšu un uzņēmuma vadītājiem

VEBINĀRA VADĪTĀJA

Aija Vāciete

Juriste ar profesionālo maģistra grādu tiesību zinātnē, auditore, lektore.

Galvenā kompetence ir klientu konsultēšana un apmācība Darba tiesību, Darba aizsardzības un darba drošības jautājumos. Vairāk nekā 15 gadu pieredze juridisko pakalpojumu sniegšanā fiziskām un juridiskām personām. Strādājusi Kurzemes reģionālās Valsts darba inspekcijā par vadītāju, Būvniecības valsts kontroles birojā par iekšējās kontroles speciālistu – auditoru. Kopš 2012. gada uzņēmumā SCC Sun Valley juriste, auditore, lektore

VEBINĀRA SATURS

NILLFTN likums regulē ne tikai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas uzraudzības un apkarošanas pasākumus, bet arī paredz likuma subjektiem pienākumus, kas attiecināmi uz fiziskas personas datu ievākšanu, apkopošanu , analīzi un uzglabāšanu, tādējādi uzliekot uzņēmējam pienākumus datu aizsardzības jomā, kas ir sarežģīts un specifisks process.
Uzņēmēja tiesiskais pamats fiziskas personas datu apstrādei ir gadījumi kad apstrāde nepieciešama, lai izpildītu uz pārzini (iestāde/uzņēmums, kura pati pieprasa, vai kuras vārdā tiek pieprasīti dati) attiecināmu juridisku pienākumu (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts), kas šajā gadījumā ir NILLFTN likums.
Lai iegūtu priekšstatu par fiziskas personas datu aizsardzību NILLFTN likuma kontekstā, apskatīsim šādas tēmas:

1. Personas datu aizsardzības pamats NILLFTN likuma ietvaros;

2. Personas datu apstrādes pamats un nosacījumi;

3.Darbinieku apmācība un instruēšana NILLFTN likuma (9.pants) datu apstrādes jautājumos, iekšējo dokumentu izveide.

Syllabus

CV taba apraksts

Week 1 0/5

Useful Expressions

Tools for Professional Approach: It’s not just about learning, it’s about having the confidence to use English in real life and upgrade your business communication skills.

4 readings
Reading: Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršana (NILLTPFN) likuma grozījumi attiecībā uz fizisko personu datu aizsardzību
Reading: Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršana (NILLTPFN) likuma grozījumi attiecībā uz fizisko personu datu aizsardzību
Reading: Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršana (NILLTPFN) likuma grozījumi attiecībā uz fizisko personu datu aizsardzību
Reading: Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršana (NILLTPFN) likuma grozījumi attiecībā uz fizisko personu datu aizsardzību
Graded: Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršana (NILLTPFN) likuma grozījumi attiecībā uz fizisko personu datu aizsardzību
1 Question

Week 2 0/4

Diplomatic Language

Tools for Professional Approach - Step 2: It’s not just about learning, it’s about having the confidence to use English in real life and upgrade your business communication skills.

3 readings
Reading: Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršana (NILLTPFN) likuma grozījumi attiecībā uz fizisko personu datu aizsardzību
Reading: Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršana (NILLTPFN) likuma grozījumi attiecībā uz fizisko personu datu aizsardzību
Reading: Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršana (NILLTPFN) likuma grozījumi attiecībā uz fizisko personu datu aizsardzību
Graded: Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršana (NILLTPFN) likuma grozījumi attiecībā uz fizisko personu datu aizsardzību
1 Question