NODOKĻI

Prasības kases ieņēmumu un kases izdevumu attaisnojuma dokumentiem un kases grāmatas kārtošanai ar 01.01.2022.

Week 1

Useful Expressions
4 readings
Reading: Prasības kases ieņēmumu un kases izdevumu attaisnojuma dokumentiem un kases grāmatas kārtošanai ar 01.01.2022.
Reading: Prasības kases ieņēmumu un kases izdevumu attaisnojuma dokumentiem un kases grāmatas kārtošanai ar 01.01.2022.
Reading: Prasības kases ieņēmumu un kases izdevumu attaisnojuma dokumentiem un kases grāmatas kārtošanai ar 01.01.2022.
Reading: Prasības kases ieņēmumu un kases izdevumu attaisnojuma dokumentiem un kases grāmatas kārtošanai ar 01.01.2022.
Graded: Prasības kases ieņēmumu un kases izdevumu attaisnojuma dokumentiem un kases grāmatas kārtošanai ar 01.01.2022.

Week 2

Diplomatic Language
3 readings
Reading: Prasības kases ieņēmumu un kases izdevumu attaisnojuma dokumentiem un kases grāmatas kārtošanai ar 01.01.2022.
Reading: Prasības kases ieņēmumu un kases izdevumu attaisnojuma dokumentiem un kases grāmatas kārtošanai ar 01.01.2022.
Reading: Prasības kases ieņēmumu un kases izdevumu attaisnojuma dokumentiem un kases grāmatas kārtošanai ar 01.01.2022.
Graded: Prasības kases ieņēmumu un kases izdevumu attaisnojuma dokumentiem un kases grāmatas kārtošanai ar 01.01.2022.

Prasības kases ieņēmumu un kases izdevumu attaisnojuma dokumentiem un kases grāmatas kārtošanai ar 01.01.2022.

£0

About this course

Prasības kases ieņēmumu un kases izdevumu attaisnojuma dokumentiem un kases grāmatas kārtošanai ar 01.01.2022.

04.11.2021.
Interneta vidē
14:00 - 15:00
Grāmatvežiem

LEKTORE

Ilze Palmbaha

Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas (LRGA) valdes locekle, Mastermind Events un Agile Finance Advisors valdes locekle.

Pieredze SIA PriceWaterhouseCoopers Nodokļu pārvaldības un grāmatvedības nodaļas vadītājas amatā. Pirms tam starptautiskā audita uzņēmuma SIA Grant Thornton Baltic (Latvija) partnere un SIA LF Eksperts uzņēmuma dibinātāja un partnere. Strādājot LRGA ir guvusi plašu pieredzi grāmatvežu darba problēmjautājumu risināšanā.

SATURS

1. Prasības personai, kura var kārtot kases operāciju uzskaiti uzņēmumā.

2. Kases ieņēmumu un izdevumu orderu obligātie rekvizīti.

3. Kādas izmaksas drīkst veikt caur uzņēmuma kasi.

4. Obligātas prasības kases dokumentu kārtošanai ārvalstu valūtā.

5. Kases operāciju un kases grāmatas kārtošana papīra vai elektroniskā veidā.

6. Normatīvi par EKA saņemtās naudas uzskaiti kasē.

7. Kases dokumentu paraugi, kas stāsies spēkā ar 01.01.2022.

8. Atbildes uz jautājumiem

Syllabus

CV taba apraksts

Week 1 0/5

Useful Expressions

Tools for Professional Approach: It’s not just about learning, it’s about having the confidence to use English in real life and upgrade your business communication skills.

4 readings
Reading: Prasības kases ieņēmumu un kases izdevumu attaisnojuma dokumentiem un kases grāmatas kārtošanai ar 01.01.2022.
Reading: Prasības kases ieņēmumu un kases izdevumu attaisnojuma dokumentiem un kases grāmatas kārtošanai ar 01.01.2022.
Reading: Prasības kases ieņēmumu un kases izdevumu attaisnojuma dokumentiem un kases grāmatas kārtošanai ar 01.01.2022.
Reading: Prasības kases ieņēmumu un kases izdevumu attaisnojuma dokumentiem un kases grāmatas kārtošanai ar 01.01.2022.
Graded: Prasības kases ieņēmumu un kases izdevumu attaisnojuma dokumentiem un kases grāmatas kārtošanai ar 01.01.2022.
1 Question

Week 2 0/4

Diplomatic Language

Tools for Professional Approach - Step 2: It’s not just about learning, it’s about having the confidence to use English in real life and upgrade your business communication skills.

3 readings
Reading: Prasības kases ieņēmumu un kases izdevumu attaisnojuma dokumentiem un kases grāmatas kārtošanai ar 01.01.2022.
Reading: Prasības kases ieņēmumu un kases izdevumu attaisnojuma dokumentiem un kases grāmatas kārtošanai ar 01.01.2022.
Reading: Prasības kases ieņēmumu un kases izdevumu attaisnojuma dokumentiem un kases grāmatas kārtošanai ar 01.01.2022.
Graded: Prasības kases ieņēmumu un kases izdevumu attaisnojuma dokumentiem un kases grāmatas kārtošanai ar 01.01.2022.
1 Question