NODOKĻI

Problēmjautājumu risinājumi PVN piemērošanā grāmatvedībā. 01.07.2021. PVN likuma grozījumu apkopojums praksē.

Week 1

Useful Expressions
4 readings
Reading: Problēmjautājumu risinājumi PVN piemērošanā grāmatvedībā. 01.07.2021. PVN likuma grozījumu apkopojums praksē.
Reading: Problēmjautājumu risinājumi PVN piemērošanā grāmatvedībā. 01.07.2021. PVN likuma grozījumu apkopojums praksē.
Reading: Problēmjautājumu risinājumi PVN piemērošanā grāmatvedībā. 01.07.2021. PVN likuma grozījumu apkopojums praksē.
Reading: Problēmjautājumu risinājumi PVN piemērošanā grāmatvedībā. 01.07.2021. PVN likuma grozījumu apkopojums praksē.
Graded: Problēmjautājumu risinājumi PVN piemērošanā grāmatvedībā. 01.07.2021. PVN likuma grozījumu apkopojums praksē.

Week 2

Diplomatic Language
3 readings
Reading: Problēmjautājumu risinājumi PVN piemērošanā grāmatvedībā. 01.07.2021. PVN likuma grozījumu apkopojums praksē.
Reading: Problēmjautājumu risinājumi PVN piemērošanā grāmatvedībā. 01.07.2021. PVN likuma grozījumu apkopojums praksē.
Reading: Problēmjautājumu risinājumi PVN piemērošanā grāmatvedībā. 01.07.2021. PVN likuma grozījumu apkopojums praksē.
Graded: Problēmjautājumu risinājumi PVN piemērošanā grāmatvedībā. 01.07.2021. PVN likuma grozījumu apkopojums praksē.

Problēmjautājumu risinājumi PVN piemērošanā grāmatvedībā. 01.07.2021. PVN likuma grozījumu apkopojums praksē.

£0

About this course

Problēmjautājumu risinājumi PVN piemērošanā grāmatvedībā. 01.07.2021. PVN likuma grozījumu apkopojums praksē.

13.10.2021.
Interneta vidē

Tiešsaistē

14:00 - 17:00

20 ak. stundas

2 nodarbības nedēļā (trešd. un ceturtd. 4 ak.st. katra)

Grāmatvežiem, finanšu direktoriem

Pasniedzēja

Ņina Podvinska

Latvijas nodokļu konsultantu asociācijas valdes locekle, sertificēta nodokļu konsultante.

Galvenā kompetence ir nodokļu projekti, konsultācijas attiecībā uz PVN piemērošanu un klientu pārstāvība nodokļu tiesvedības procesos. 12 gadus strādājusi SIA PwC par Nodokļu un juridiskās nodaļas projektu vadītāju.
Pirms tam 17 gadus ir strādājusi Valsts ieņēmumu dienestā, kur guvusi plašu pieredzi nodokļu piemērošanas jautājumos, kā arī darbojusies nodokļu normatīvo aktu pilnveidošanā.

KURSA SATURS

I Modulis: Problēmjautājumu risinājumi PVN piemērošanā

1. Nodarbība: Preču piegādes un PVN (4 ak. st.)

1. PVN tiesiska regulējuma specifika, vispārīgie noteikumi

2. Preču piegāžu darījumu klasifikācija:
– preču piegādes, tostarp, preču piegādes ES teritorijā un 3-stūrveda darījumi;
– preču iegādes ES teritorijā;
– preču eksports, preču imports;
– preču piegādes uz noliktavu citā DV;
– ķēžu darījumi.

3. PVN piemērošana atkarībā no darījuma vietas.

4. Piemērojamās PVN likmes.

5. Tiesiskais pamatojums un attaisnojuma dokumenti atbrīvojumu piemērošanā.

6. Nodokļa aprēķināšana un samaksa preču piegāžu darījumos:
– apliekamā vērtība;
– darījuma brīdis;
– PVN deklarēšanas un samaksas termiņi.

7. Praktisko piemēru un uzdevumu risināšana.

 

2. Nodarbība: Pakalpojumu sniegšana un PVN (4 ak. st.)

1. Darījuma vietas nozīme PVN režīma piemērošanā pakalpojumu sniegšanas darījumos

2. PVN piemērošana, ievērojot pakalpojuma sniegšanas vietu un iesaistīto personu statusu

3. PVN piemērošanas nianses atsevišķiem pakalpojumiem:
– preču transporta pakalpojumi;
– reklāmas, reprezentācijas, marketinga un starpniecības pakalpojumi;
– ar nekustamo īpašumu saistītie pakalpojumi, būvniecība.

4. Piemērojamās PVN likmes.

5. Tiesiskais pamatojums un attaisnojuma dokumenti atbrīvojumu piemērošanā.

6. Nodokļa aprēķināšana un samaksa pakalpojumu sniegšanas un saņemšanas darījumos:
– apliekamās vērtības noteikšana;
– darījuma brīdis;
– PVN deklarēšanas un samaksas termiņi.

7. Praktisko piemēru un uzdevumu risināšana.

 

3. Nodarbība: Priekšnodokļa atskaitīšana un korekcijas (4 ak. st.)

1. Priekšnodokļa atskaitīšanas kritēriji

2. Pirmsreģistrācijas priekšnodoklis

3. Fiziskās personas – SD veicējas tiesības uz priekšnodokli

4. Priekšnodokļa atskaitīšanas brīdis

5. Priekšnodokļa atskaitīšanas ierobežojumi

6. Proporcionāla atskaitīšana, atsevišķā uzskaite, atskaitīšanas tiesību nodrošināšana

7.Priekšnodoklis darījumos ar nekustamo īpašumu

8. Korekciju veikšana un korekcijas rēķinu uzrādīšana PVN deklarācijās

9. Praktisko piemēru un uzdevumu risināšana

II Modulis: PVN likuma grozījumi ar 01.07.2021. un to piemērošana praksē (4 ak. st.)

1. PVN regulējuma izmaiņas, kas stājās spēkā 2021. gada 1.jūlijā.

2. Speciālo režīmu (MOSS) tvēruma paplašināšana, jauna režīma (OSS) ieviešana.

3. Preču tālpārdošanas darījumi.

4. Importa režīms (IOSS) – kas varēs izmantot, kādām piegādēm, nodokļa maksātāja pienākumi.

5. Vienkāršošanas pasākumi personām (pasta operatoriem, kurjerpastam), kas uzrāda preces muitas iestādei.

6. Praktisku piemēru un uzdevumu risināšana.

III Modulis: PVN kontrole un nodokļu strīdi (4 ak.st.)

1. VID kontroles pasākumi attiecībā uz PVN:
– apsekošana, novērošana, tematiskā un PVN datu atbilstības pārbaude;
– priekšnodokļa pamatotības pārbaude, PVN pārmaksas atmaksa.

2. PVN audits
2.1. Sagatavošanās PVN auditam, PVN uzrēķina risku samazināšana:
– darījuma partneru uzticamības pārbaude un darījuma risku novērtēšana;
– pierādījumu nodrošināšana preču iegādes, pakalpojumu saņemšanas darījumos;
– nodokļu piemērošanas patstāvīga pārbaude.
2.2. Nodokļa maksātāja aktīva dalība PVN pārbaudes norisē:
– pārbaudes vietas izvēle;
– sadarbība ar auditoriem – pilnvarotas personas;
– informācijas, paskaidrojumu sniegšana auditoriem;
– sākumsaruna, starpsaruna, nobeiguma saruna.
2.3. Nodokļu pārbaudes rezultāti un NM lēmums par turpmākiem soļiem.
2.4. Ieteikumi, rekomendācijas.
2.5. VID lēmuma pārsūdzēšanas kārtība.

3. PVN tiesvedības prakse – Latvijas un ES tiesu prakse nodokļu strīdos, aktuāli tiesu spriedumi PVN lietās.

Pieteikuma forma


  Ja pieteikuma formu aizpildu kā fiziskā persona, piekrītu manu datu apstrādei, saskaņā ar SIA "Biznesa Konsaltinga Grupa"
  Klientu datu privātuma politiku


  Syllabus

  CV taba apraksts

  Week 1 0/5

  Useful Expressions

  Tools for Professional Approach: It’s not just about learning, it’s about having the confidence to use English in real life and upgrade your business communication skills.

  4 readings
  Reading: Problēmjautājumu risinājumi PVN piemērošanā grāmatvedībā. 01.07.2021. PVN likuma grozījumu apkopojums praksē.
  Reading: Problēmjautājumu risinājumi PVN piemērošanā grāmatvedībā. 01.07.2021. PVN likuma grozījumu apkopojums praksē.
  Reading: Problēmjautājumu risinājumi PVN piemērošanā grāmatvedībā. 01.07.2021. PVN likuma grozījumu apkopojums praksē.
  Reading: Problēmjautājumu risinājumi PVN piemērošanā grāmatvedībā. 01.07.2021. PVN likuma grozījumu apkopojums praksē.
  Graded: Problēmjautājumu risinājumi PVN piemērošanā grāmatvedībā. 01.07.2021. PVN likuma grozījumu apkopojums praksē.
  1 Question

  Week 2 0/4

  Diplomatic Language

  Tools for Professional Approach - Step 2: It’s not just about learning, it’s about having the confidence to use English in real life and upgrade your business communication skills.

  3 readings
  Reading: Problēmjautājumu risinājumi PVN piemērošanā grāmatvedībā. 01.07.2021. PVN likuma grozījumu apkopojums praksē.
  Reading: Problēmjautājumu risinājumi PVN piemērošanā grāmatvedībā. 01.07.2021. PVN likuma grozījumu apkopojums praksē.
  Reading: Problēmjautājumu risinājumi PVN piemērošanā grāmatvedībā. 01.07.2021. PVN likuma grozījumu apkopojums praksē.
  Graded: Problēmjautājumu risinājumi PVN piemērošanā grāmatvedībā. 01.07.2021. PVN likuma grozījumu apkopojums praksē.
  1 Question