NODOKĻI

PVN piemērošana praktiskajās situācijās. Nodokļa maksātāju biežāk pieļautās kļūdas. PVN likuma normu efektīva izmantošana, risku samazināšana.

Week 1

Useful Expressions
4 readings
Reading: PVN piemērošana praktiskajās situācijās. Nodokļa maksātāju biežāk pieļautās kļūdas. PVN likuma normu efektīva izmantošana, risku samazināšana.
Reading: PVN piemērošana praktiskajās situācijās. Nodokļa maksātāju biežāk pieļautās kļūdas. PVN likuma normu efektīva izmantošana, risku samazināšana.
Reading: PVN piemērošana praktiskajās situācijās. Nodokļa maksātāju biežāk pieļautās kļūdas. PVN likuma normu efektīva izmantošana, risku samazināšana.
Reading: PVN piemērošana praktiskajās situācijās. Nodokļa maksātāju biežāk pieļautās kļūdas. PVN likuma normu efektīva izmantošana, risku samazināšana.
Graded: PVN piemērošana praktiskajās situācijās. Nodokļa maksātāju biežāk pieļautās kļūdas. PVN likuma normu efektīva izmantošana, risku samazināšana.

Week 2

Diplomatic Language
3 readings
Reading: PVN piemērošana praktiskajās situācijās. Nodokļa maksātāju biežāk pieļautās kļūdas. PVN likuma normu efektīva izmantošana, risku samazināšana.
Reading: PVN piemērošana praktiskajās situācijās. Nodokļa maksātāju biežāk pieļautās kļūdas. PVN likuma normu efektīva izmantošana, risku samazināšana.
Reading: PVN piemērošana praktiskajās situācijās. Nodokļa maksātāju biežāk pieļautās kļūdas. PVN likuma normu efektīva izmantošana, risku samazināšana.
Graded: PVN piemērošana praktiskajās situācijās. Nodokļa maksātāju biežāk pieļautās kļūdas. PVN likuma normu efektīva izmantošana, risku samazināšana.

PVN piemērošana praktiskajās situācijās. Nodokļa maksātāju biežāk pieļautās kļūdas. PVN likuma normu efektīva izmantošana, risku samazināšana.

£0

About this course

PVN piemērošana praktiskajās situācijāsNodokļa maksātāju biežāk pieļautās kļūdas. PVN likuma normu efektīva izmantošana, risku samazināšana.

21.02.2023.
Interneta vidē

Tiešsaistē

13:00-16:30

24 ak. stundas

(21.02.2023., 23.02.2023., 28.02.2023., 02.03.2023., 07.03.2023., 09.03.2023.)

Finanšu direktoriem, grāmatvežiem

Pasniedzēja

Ņina Podvinska

Latvijas nodokļu konsultantu asociācijas valdes locekle, sertificēta nodokļu konsultante.

KURSA SATURS:

I Modulis:Darījumu un nodokļa maksātāju klasifikācija. Tiesiskais regulējums. Praktiskie piemēri(12 ak. st.)

1. PVN tiesiska regulējuma specifika, vispārīgie noteikumi.
2. Ar nodokli apliekamie, neapliekamie darījumi un darījumi ārpus likuma.
3. Nodokļa maksātāji, obligātā reģistrācija.
4. Preču piegāžu darījumu klasifikācija. PVN piemērošana atkarībā no preču kustības un iesaistīto personu statusa.
5. Pakalpojumu sniegšanas veidi. Pakalpojumu sniegšanas vietas un iesaistīto personu statusa nozīme PVN piemērošanā.
6. Ar nodokli apliekamā vērtība un piemērojamās PVN likmes.
7. Tiesiskais pamatojums un attaisnojuma dokumenti atbrīvojumu piemērošanā.
8. Praktisko situāciju risināšana preču piegādes darījumos:

– preču piegādes, tostarp, preču piegādes ES teritorijā un 3-stūrveida darījumi;

– preču iegādes ES teritorijā;

– preču eksports, preču imports;

– preču piegādes uz noliktavu citā DV;

– ķēžu darījumi;

– preču tālpārdošanas darījumi;

– nodokļa maksātāju biežāk pieļautās kļūdas.

  1. Praktisko situāciju risināšana pakalpojumu sniegšanas darījumos:

– pakalpojuma veida noteikšanas nozīme korektai PVN piemērošanai;

– ar nekustamo īpašumu saistītie pakalpojumi;

– preču transporta pakalpojumi ES teritorijā un citi;

– starpniecības, tirgus izpētes un citi “netveramie” pakalpojumi;

– transportlīdzekļu nomas pakalpojumi;

– pakalpojumi, kuriem tiek piemērots faktiskās izmantošanas princips.

 

II Modulis:Administratīvie pienākumi: darījuma brīdis, rēķinu sagatavošana, nodokļa aprēķināšana un samaksa (4 ak. st.)

1. Personas, kuras maksā nodokli valsts budžetā.
2. Darījuma brīža noteikšana un tā nozīme nodokļa aprēķināšanā.
3. Nodokļa rēķinu sagatavošanas termiņi, glabāšana un citas nianses.
4. PVN deklarēšanas un samaksas termiņi.
5. Nodokļa maksātāja pienākumi attiecībā uz darījumu uzskaiti.
6. Taksācijas perioda PVN deklarācijas un pārskatu sagatavošana, korekciju uzrādīšana.
7. PVN deklarācija par gadu.
8. Praktisko piemēru un uzdevumu risināšana.

 

III. Modulis:Priekšnodokļa atskaitīšana un korekcijas (4 ak. st.)

1. Priekšnodokļa atskaitīšanas kritēriji.
2. Pirmsreģistrācijas priekšnodoklis.
3. Fiziskās personas – SD veicējas tiesības uz priekšnodokli.
4. Priekšnodokļa atskaitīšanas brīdis.
5. Priekšnodokļa atskaitīšanas ierobežojumi.
6. Proporcionāla atskaitīšana, atsevišķā uzskaite, atskaitīšanas tiesību nodrošināšana.
7.Priekšnodoklis darījumos ar nekustamo īpašumu.
8. Korekciju veikšana un korekcijas rēķinu uzrādīšana PVN deklarācijās.
9. Praktisko piemēru un uzdevumu risināšana.

 

IV. Modulis: PVN likuma normu efektīva izmantošana. Nodokļa uzrēķina risku samazināšana (4 ak. st.)

1. PVN grupas dibināšana.
2. PVN iemaksas budžetā plānošana.
3. PVN atgūšana par zaudētajiem parādiem.
4. Nekustamo īpašumu darījumu plānošana, izvēles normas izmantošana.
5. Īpašā nodokļa maksāšanas režīma izmantošana importa darījumos.
6. PVN pārmaksas atmaksa – paskaidrojumu sniegšana VID.
7. Atsevišķa uzskaite optimālas priekšnodokļa atskaitīšanas nolūkiem.
8. Sagatavošanās PVN pārbaudēm, nodokļa uzrēķina risku samazināšana:

– darījuma partneru uzticamības pārbaude un darījuma risku novērtēšana;

– pierādījumu nodrošināšana preču iegādes, pakalpojumu saņemšanas darījumos;

– nodokļu piemērošanas patstāvīga pārbaude;

– paskaidrojumu sniegšana pārbaudes laikā.

  1. VID lēmuma pārsūdzēšanas kārtība.

Syllabus

CV taba apraksts

Week 1 0/5

Useful Expressions

Tools for Professional Approach: It’s not just about learning, it’s about having the confidence to use English in real life and upgrade your business communication skills.

4 readings
Reading: PVN piemērošana praktiskajās situācijās. Nodokļa maksātāju biežāk pieļautās kļūdas. PVN likuma normu efektīva izmantošana, risku samazināšana.
Reading: PVN piemērošana praktiskajās situācijās. Nodokļa maksātāju biežāk pieļautās kļūdas. PVN likuma normu efektīva izmantošana, risku samazināšana.
Reading: PVN piemērošana praktiskajās situācijās. Nodokļa maksātāju biežāk pieļautās kļūdas. PVN likuma normu efektīva izmantošana, risku samazināšana.
Reading: PVN piemērošana praktiskajās situācijās. Nodokļa maksātāju biežāk pieļautās kļūdas. PVN likuma normu efektīva izmantošana, risku samazināšana.
Graded: PVN piemērošana praktiskajās situācijās. Nodokļa maksātāju biežāk pieļautās kļūdas. PVN likuma normu efektīva izmantošana, risku samazināšana.
1 Question

Week 2 0/4

Diplomatic Language

Tools for Professional Approach - Step 2: It’s not just about learning, it’s about having the confidence to use English in real life and upgrade your business communication skills.

3 readings
Reading: PVN piemērošana praktiskajās situācijās. Nodokļa maksātāju biežāk pieļautās kļūdas. PVN likuma normu efektīva izmantošana, risku samazināšana.
Reading: PVN piemērošana praktiskajās situācijās. Nodokļa maksātāju biežāk pieļautās kļūdas. PVN likuma normu efektīva izmantošana, risku samazināšana.
Reading: PVN piemērošana praktiskajās situācijās. Nodokļa maksātāju biežāk pieļautās kļūdas. PVN likuma normu efektīva izmantošana, risku samazināšana.
Graded: PVN piemērošana praktiskajās situācijās. Nodokļa maksātāju biežāk pieļautās kļūdas. PVN likuma normu efektīva izmantošana, risku samazināšana.
1 Question