NODOKĻI

Grāmatveža, uzņēmuma īpašnieka un valdes locekļa atbildība Jaunā Grāmatvedības likuma kontekstā

Week 1

Useful Expressions
4 readings
Reading: Grāmatveža, uzņēmuma īpašnieka un valdes locekļa atbildība Jaunā Grāmatvedības likuma kontekstā
Reading: Grāmatveža, uzņēmuma īpašnieka un valdes locekļa atbildība Jaunā Grāmatvedības likuma kontekstā
Reading: Grāmatveža, uzņēmuma īpašnieka un valdes locekļa atbildība Jaunā Grāmatvedības likuma kontekstā
Reading: Grāmatveža, uzņēmuma īpašnieka un valdes locekļa atbildība Jaunā Grāmatvedības likuma kontekstā
Graded: Grāmatveža, uzņēmuma īpašnieka un valdes locekļa atbildība Jaunā Grāmatvedības likuma kontekstā

Week 2

Diplomatic Language
3 readings
Reading: Grāmatveža, uzņēmuma īpašnieka un valdes locekļa atbildība Jaunā Grāmatvedības likuma kontekstā
Reading: Grāmatveža, uzņēmuma īpašnieka un valdes locekļa atbildība Jaunā Grāmatvedības likuma kontekstā
Reading: Grāmatveža, uzņēmuma īpašnieka un valdes locekļa atbildība Jaunā Grāmatvedības likuma kontekstā
Graded: Grāmatveža, uzņēmuma īpašnieka un valdes locekļa atbildība Jaunā Grāmatvedības likuma kontekstā

Grāmatveža, uzņēmuma īpašnieka un valdes locekļa atbildība Jaunā Grāmatvedības likuma kontekstā

£0

About this course

Grāmatveža, uzņēmuma īpašnieka un valdes locekļa atbildība Jaunā Grāmatvedības likuma kontekstā

14.12.2021.
Interneta vidē
14:00 - 15:30
Grāmatvežiem

VEBINĀRA VADĪTĀJA

Sandra Dzerele

EMBA zvērināta revidente, SIA “Sandra Dzerele un partneris” partnere

Pasniedzēja grāmatvedības kvalifikācijas celšanai Starptautiskos finanšu pārskatu standartos, Gada pārskatu sagatavošanā un Starptautiskos revīzijas standartos, kā arī konsolidācijā un konsolidēto gada pārskatu sagatavošanā.

No 2003. gada Latvijas Zvērināto Revidentu Asociācija Izglītības centrā ir izstrādājusi un vadījusi kvalifikācijas kursus revīzijā zvērinātu revidentu pretendentiem.

Līdzautore Dienas Bizness izdotajai “Uzņēmuma vadītāja rokasgrāmatai”. Publikācijas žurnālos “Bilance”, “Grāmatvedība un revīzija”.

VEBINĀRA SATURS

  1. Uzņēmuma īpašnieka un valdes locekļa tiesības, pienākumi, atbildība
  2. Grāmatveža, kurš strādā pēc darba līguma – tiesības, pienākumi, atbildība
  3. Kādi ir riski grāmatvežiem, kas strādā daudzos uzņēmumos ar darba līgumu, bet savu darbuveic izmantojot nevis darba devēja bet savus rīkus, datortehniku, programmatūru, instrumentus un citus resursus.
  1. Ārpakalpojumu grāmatveža tiesības, pienākumi, atbildība
  2. Grāmatvedības ārpakalpojums grupas uzņēmumiem: riski un risinājumi
  3. Kad valdes loceklis vai uzņēmuma īpašnieks var pats kārtot grāmatvedību?
  4. Vai valdes loceklim vai uzņēmuma īpašniekam jābūt atbilstošai izglītībai, lai kārtotu grāmatvedību?
  5. Kādi riski pastāv gadījumos, ja grāmatvedību formāli kārto valdes loceklis, bet faktiski to veic cita fiziskā persona?
  6. Grāmatvedības likuma tehniskās prasības izvēloties lietojamo grāmatvedības programmu.
  7. Atbildes uz jautājumiem.

Syllabus

CV taba apraksts

Week 1 0/5

Useful Expressions

Tools for Professional Approach: It’s not just about learning, it’s about having the confidence to use English in real life and upgrade your business communication skills.

4 readings
Reading: Grāmatveža, uzņēmuma īpašnieka un valdes locekļa atbildība Jaunā Grāmatvedības likuma kontekstā
Reading: Grāmatveža, uzņēmuma īpašnieka un valdes locekļa atbildība Jaunā Grāmatvedības likuma kontekstā
Reading: Grāmatveža, uzņēmuma īpašnieka un valdes locekļa atbildība Jaunā Grāmatvedības likuma kontekstā
Reading: Grāmatveža, uzņēmuma īpašnieka un valdes locekļa atbildība Jaunā Grāmatvedības likuma kontekstā
Graded: Grāmatveža, uzņēmuma īpašnieka un valdes locekļa atbildība Jaunā Grāmatvedības likuma kontekstā
1 Question

Week 2 0/4

Diplomatic Language

Tools for Professional Approach - Step 2: It’s not just about learning, it’s about having the confidence to use English in real life and upgrade your business communication skills.

3 readings
Reading: Grāmatveža, uzņēmuma īpašnieka un valdes locekļa atbildība Jaunā Grāmatvedības likuma kontekstā
Reading: Grāmatveža, uzņēmuma īpašnieka un valdes locekļa atbildība Jaunā Grāmatvedības likuma kontekstā
Reading: Grāmatveža, uzņēmuma īpašnieka un valdes locekļa atbildība Jaunā Grāmatvedības likuma kontekstā
Graded: Grāmatveža, uzņēmuma īpašnieka un valdes locekļa atbildība Jaunā Grāmatvedības likuma kontekstā
1 Question