NODOKĻI

Image Alt

Lektore: Sandra Dzerele

Lektore: Sandra Dzerele

EMBA zvērināta revidente, SIA "Sandra Dzerele un partneris" partnere.

Pasniedzēja grāmatvedības kvalifikācijas celšanai Starptautiskos finanšu pārskatu standartos, Gada pārskatu sagatavošanā un Starptautiskos revīzijas standartos, kā arī konsolidācijā un konsolidēto gada pārskatu sagatavošanā. No 2003. gada Latvijas Zvērināto Revidentu Asociācija Izglītības centrā ir izstrādājusi un vadījusi kvalifikācijas kursus revīzijā zvērinātu revidentu pretendentiem. Līdzautore Dienas Bizness izdotajai "Uzņēmuma vadītāja rokasgrāmatai". Publikācijas žurnālos "Bilance", "Grāmatvedība un revīzija".