NODOKĻI

Image Alt

Lektore: Ieva Kalve

Lektore: Ieva Kalve

Dr.oec. ir organizāciju vadības un dokumentu pārvaldības speciāliste.

Vairāk nekā 20 gadus ir biznesa un vadības jautājumu konsultante. Galvenā kompetence ir stratēģiskā un pārmaiņu vadība, papīra un elektronisko dokumentu pārvaldība, ergonomika organizācijās, konsultācijas par minētajām jomām. Kopš 2003.gada docente Rīgas Stradiņa universitātes Eiropas studiju fakultātes Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedrā.